Vuković: Napad na nadzornike u NP Skadarsko jezero je posljednji alarm za državu

– Iako se može reći da snimci krivolova u NP Skadarsko jezero, nažalost, nijesu ništa novo za Crnu Goru, snimci napada na nadzornike koje smo imali prilike da vidimo u toku vikenda su posljednji alarm da se u vezi sa krivolovom u NP Skadarsko jezero moraju preduzeti ozbiljni koraci na državnom nivou, poručuje Azra Vuković, izvršna direktorica NVO Green Home. 

Borba protiv krivolova ne smije ostati samo borba JP za nacionalne parkove Crne Gore, poručuje ona. 

„Podrška drugih resora i instituacija ne može ostati limitirana, jer je apsolutno neophodna i nužna kako bi ova borba imala smisla i rezultate.

Vlada Crne Gore i resorna Ministarstva, kao i nadležno tužilaštvo, moraju pružiti adekvatnu podršku JP za nacionalne parkove Crne Gore u zaštiti biodiverziteta ovog međunarodno zaštićenog područja. Zaštita prirode ne može i ne smije biti pitanje angažmana jedne institucije ili još gore pojedinca, ili grupe pojedinaca, već mora imati institucionalno uporište i podršku.

Napori koji su u ovom pravcu realizovani u prethodnim godinama su očigledno bili nedovoljni da se suzbije krivolov u ovom zaštićenom području“, navodi Vuković. 

NVO Green Home će u okviru svojih kapaciteta i dalje pružati podršku JPNPCG u ovoj borbi, ali veoma rasprostranjen i intenzivan krivolov koji je prisutan u NP Skadarsko jezero zahtijeva ozbiljan, snažan, institucionalni odgovor države Crne Gore, dodaje Vuković. 

„Podsjetiću, NP Skadarsko jezero, osim što ima status zaštićenog područja na nacionalnom nivou, nalazi se i na listi međunarodno zaštićenog močvarnog područja (Ramsar područje) ali ima status IBA područja (Important Bird Areas – Međunarodno područje značajno za ptice) i IPA područja (Important Plant Areas – Međunarodno područje značajno za biljke).

U tom smislu, Crna Gora ima obavezu da izvještava o stanju u ovom nacionalnom parku prema brojnim konvencijama čija je potpisnica. Ovo je posebno važno u svijetlu otvorenog slučaja koji Crna Gora ima pred Bernskom konvencijom koja već godinama unazad vrlo intenzivono prati stanje u ovom nacionalnom parku“, zaključuje Vuković. 

Foto: Green home

NIKŠIĆ PROGNOZA