Vujović: Potrebno veće učešće OSI u kulturi i medijima

U kulturi i u medijima potrebno je veće prisustvo i učešće osoba sa invaliditetom, poručila je Tamara Vujović, ministarka kulture i medija.

“Podsticati i osnaživanti kulturne djelatnosti OSI jednako kao konzumente kao i stvaraoce kulture i umjetnosti, to je naš sledeći zadatak. Ukoliko to do sada nismo uspjeli, lično ću se založiti da naši konkursi budu podsticajniji za OSI. Nažalost tek sada, kako to i predviđa Nacionalni program razvoja kulture, smo u fazi identifikovanja kulturnih potreba naših građana i građanki koji/e žive sa invaliditetom”, istakla je ona.

Ovo znači, pokašnjava Vujović, obezbjeđenje ravnopravnog učešća i medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, povećavanje nivoa pristupačnosti kulturnih sadržaja.

“Prvi primjer biće pokretanje inicijative kod ustanova koje su dio sistema MKM sa ciljem da se obezbijedi pristupačnost ustanovama, pristupne rampe i liftovi, taktilne mape, audio vodiči, besplatni sadržaji. Zato ćemo u narednom periodu aktivno sarađivati sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava kao i nevladinim organizacijama se bave OSI, koje donosiocima odluka nude rješenja za prevazilaženje problema i ograničenja sa kojima se svakodnevno suočavaju. Založiću se da se u resoru kulture i medija preduzmu konkretne aktivnosti kako bismo sljedeći 3. decembar dočekali sa vidljivim rezultatima”, zaključila je ona.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents