Vujičić podnio prijavu protiv Vukotića, sumnjiči ga zloupotrebu službene dužnosti i falsifikovanja javne isprave

Predsjednik Građanske akcije Božidar Vujičić podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivčna prijava protiv državnog tužioca Jovana Vukotića.

Vujičić sumnjiči Vukotića za „zloupotrebu službene dužnosti i falsifikovanja javne službene isprave“.

Vujičić je u prijavi naveo da je Vukotić 7. aprila odbacio krivične prijavu protiv 13 državnih tužilaca.

„Koji su u proteklom periodu odbacili prijave zbog falsifikovanja DUP-a Bečići i DUP-a Budva Centar, na koji način je prijavljeni tužilac omogućio dalje nesmetano falsifikovanje navedenih planova“, naveo je Vujičić u prijavi.

Dodaje i da su kao dokaz da su planovi istekli 2014. godine Vukotiću uz prijavu dostavljene odluke o usvajanju planova objavljene u Službenom listu.

Navodi i da je dostavljeno rješenja urbanističkog inspektora Bisere Alihodžić da su planovi usvojeni suprotno zakonu, „jer su prekoračili sve parametre plana višeg reda i ovjereni od strane projektnog biroa, koji nije imao licencu Crne Gore za izradu planske dokumentacije“.

Vujičić navodi da je Vukotiću bila dostavljena i odluka Upravnog suda kojom se poništava saglasnost glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje za izgradnju objekta u zahvatu DUP-a Bečići izdata 2018. godine, jer je saglasnost izdata četiri godine nakon što je istekao period važenja DUP-a Bečići.

Navodi i da je Vukotiću je ukazano na odredbe Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, na osnovu kojih su navedni planovi mogli da se produže prije nego su istekli ili da se izrade novi nakon što su istekli.

„Prijavljeni tužilac prihvatio je argument nadležnog ministarstva da planovi važe do usvajanja novih planova a ne do isteka perioda na koji su usvojeni i stupili na snagu objavljivanjem u Službenom listu i odbacio krivičnu prijavu“, naveo je Vujičić u prijavi.

Izvor: Vijesti

Foto: Građanska akcija

NIKŠIĆ PROGNOZA