Vučković: Građanima osigurati pravdu dostojnu našeg pravnog naslijeđa

Crnogorsko sudstvo i ove godine obilježava 29. oktobar – Dan crnogorskog sudstva, što je povod da u ime Vrhovnog suda Crne Gore svim sudijama i sudskoj administraciji čestitam praznik, poručila je vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković.

“I danas, kao nosioci najveće odgovornosti u oblasti pravosuđa, u vremenu aktuelnih izazova, od nas kao institucije od najveće vrijednosti u svakom društvu, očekuje se da građanima Crne Gore osiguramo pravdu, na način dostojan našem pravnom nasleđu, poštovanju univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, vladavine prava i pravne države”.istakla je ona.

Prema njenim riječima jedino efikasnošću i kvalitetom rada sudovi mogu građanima naše države obezbijediti pravnu sigurnost, zagarantovana ljudska prava i konačno otvoriti vrata prijema u Evropsku uniju.

“S toga sam duboko uvjerena da crnogorske sudije, uprkos izazovima i problemima sa kojima se suočavaju, imaju snagu da svojim zalaganjem, nepristrašnošću, profesionalnom hrabrošću i odvažnošću, kao odgovornim odnosom prema radu, doprinesu jačanju povjerenja javnosti u sudstvo i postizanju dugoročnih ciljeva unaprjeđenja efikasnosti sudova, zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda, i u konačnom izgradnji sudskog sistema koji će biti utemeljen na vladavini prava i usklađen sa evropskim kriterijumima”, navodi se u čestitki.

Dan crnogorskog sudstva podsjeća na 1798. godinu kada je donošenjem Zakonika Opščeg, crnogorskog i brdskog Crna Gora uspostavila temelj za stvaranje društva savremene pravne tradicije, u kojem će vladati pravo i pravica, opšte dobro i sigurnost građana.

Foto: Vrhovni sud

NIKŠIĆ PROGNOZA