Vojinović zažmurio na predlog za smjenu Petrovića

Ministarstvo prosvjete ne govori istinu kada saopštava da nijesu imali način da razriješe direktora Srednje pomorske škole u Kotoru Ratka Petrovića u junu prošle godine, zbog toga što, kako tvrde, Prosvjetna inspekcija takav predlog nije uputila.

Prosvjetna inspekcija je, prema informacijama “Vijesti”, predlog za razrješenje Petrovića dostavila ministru Miomiru Vojinoviću 27. juna 2022, a radi se o podnesku UPI-0501-741/22-5254/6.

Ministarstvo prosvjete saopštilo je juče da “u nalazu prosvjetnog inspektora na koji se pozivanju NVO i mediji iz juna prošle godine, piše da utvrđene činjenice ‘mogu za posljedicu imati predlog za razrješenje’”.

Iz resora Vojinovića nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” kada je prosvjetni inspektor dostavio predlog za razrješenje Petrovića i zbog čega nije postupljeno po tome.

Prosvjetni inspektor Vesko Joksimović je nalaz o kontroli rada Pomorske škole dostavio podnosiocu inicijative, Prosvjetnoj inspekciji i Upravi za inspekcijske poslove 22. juna 2022.

Samo pet dana kasnije, prema informacijama “Vijesti”, predlog za razrješenje Petrovića dostavljen je i Vojinoviću.

Iz Ministarstva prosvjete juče nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” kada je prosvjetni inspektor dostavio predlog za razrješenje Petrovića i zbog čega nije postupljeno po tome.

Nalaz inspektora od 22. juna prošle godine tiče se nezakonitog zapošljavanja člana porodice Petrovića u Pomorskoj školi.

Inspektor Joksimović tada je konstatovao da “…Na osnovu nesporno utvrđenih činjenica u vezi s načinom i postupkom zapošljavanja, angažovanja i sporazumnog preuzimanja zaposlene, može se zaključiti da u postupanju direktora škole Ratka Petrovića, osim kršenja pozitivnih zakonskih propisa, učinjenih prekršaja, zloupotrebe položaja, ima i primjesa nepotizma…”.

Aktuelni direktor Pomorske škole Ratko Petrović početkom sedmice u izjavi “Vijestima” tvrdio je da takav nalaz Prosvjetne inspekcije ne postoji, pa je, nakon što mu je novinar pročitao stavove inspektora, odgovorio da je “podnio prigovor na ponašanje Joksimovića”.

“…U tom izvještaju stoji toliko neistine i obmana”, tvrdio je Petrović, ali nije precizirao i da li je ikad dobio odgovor po prigovoru na ponašanje prosvjetnog inspektora.

Ministarstvo: Školski odbor radi nesmetano

Nakon što je dio Nastavničkog vijeća škole alarmirao javnost, Centar za građansko obrazovanje podnio je Ministarstvu prosvjete inicijativu za hitno imenovanje privremenog Školskog odbora Srednje pomorske škole u Kotoru, zbog “…činjenice da taj Školski odbor do sada nije uspio da se u potpunosti konstituiše, što je dovelo u pitanje upravljanje tom školom”.

Iz Ministarstva prosvjete juče su saopštili da se radi o netačnim informacijama o navodnom nefunkcionisanju Školskog odbora te ustanove.

“Ministarstvo prosvjete obavještava javnost da Školski odbor ove ustanove funkcioniše već dvije godine i do sada je održao 16 sjednica, te da ne postoji potreba za formiranjem privremenog školskog odbora”, saopštili su.

Podsjećaju da u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju piše da “ako se školski, odnosno upravni odbor javne ustanove ne sastaje ili ne vrši svoju funkciju, ministar na predlog direktora ili nadležne inspekcije može raspustiti školski, odnosno upravni odbor i odrediti rok za konstituisanje novog”.

“Dakle, nema potrebe niti zakonskog osnova da se raspusti postojeći i formira privremeni odbor”, navode iz Ministarstva.

Ističu i da je su Centar za stručno obrazovanje i Zavod za školstvo izvršili eksternu evaluaciju rada ustanove u oktobru prošle godine.

“Srednja pomorska škola Kotor ocijenjena je USPJEŠNO, a direktor škole je dobio pozitivnu ocjenu. Prema tome nisu se stekli zakonski uslovi da se preduzmu mjere prema direktoru odnosno Školskom odboru, pa iz tih razloga nije došlo do razrješenja”, zaključili su iz Ministarstva i podsjetili da od 1. maja ove godine nije nadležno da odlučuje o izboru i razrješenju direktora obrazovno-vaspitnih ustanova.

Nastavničko vijeće nezadovoljno radom direktora

“Vijesti” su ranije objavile da je gotovo dvije trećine članova Nastavničkog vijeća Srednje pomorske škole u Kotoru zatražilo od nadležnog resora da postupi po prošlogodišnjem nalazu inspekcije i smjeni Petrovića.

U dopisu, koji je Nastavničko vijeće kotorske škole dostavilo “Vijestima”, piše da Petrović opstruira rad te ustanove i da ne poštuje zakone.

“Duži vremenski period direktor Petrović krši zakon, na šta je ukazao i nalaz prosvjetnog inspektora, tj. predlog ministru za njegovo razrješenje… Školski odbor koji bi o tome trebalo da odlučuje, ne uspijeva da se u potpunosti konstituiše, nema legalno izabrane predstavnike koji treba da ga sačinjavaju, kao ni izabranog predsjednika”, stoji u dopisu.

Nastavnici tvrde da Petrović pokazuje “neograničenu samovolju u kadrovskoj politici škole, kao i da pritiscima i ucjenama pokušava da eliminiše časne i kvalitetne kolege”.

Petrović je sve navode demantovao, tvrdeći da se radi o “notornim lažima”, navodeći da se radi o “sinhronizovanoj akciji struktura bivše vlasti…jer je Srednja pomorska škola godinama bila leglo kadra DPS, SDP, SD…”.

Udruženja pomorskih kapetana: Tradicija škole se mora čuvati

Upravni odbor Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore (UPKCG) iz Kotora pozvao je juče nadležne da preduzmu adekvatne mjere da se Srednja pomorska škola Kotor (SPŠ) koja je najstarija aktivna srednja škola u Crnoj Gori, “vrati na mjesto koje joj je decenijama pripadalo”.

Iz ovog strukovnog udruženja podsjetili su da je ta škola Kotor osnovana davne 1849. godine i da je tokom svoje bogate istorije iznjedrila vrhunske stručne pomorske kadrove.

“Ovih dana se o toj školi može čuti i pročitati o nezadovoljstvu velike većine nastavnog kadra izazvanog načinom rukovođenja. Rad u takvom ambijentu, u kojem direktor škole, umjesto da stimuliše stručni nastavni kadar, upravo čini suprotno, neminovno utiče i na kvalitet obrazovanja ovih budućih pomoraca koji svoje buduće zaposlenje gotovo isključivo nalaze na konkurentnom i zahtjevnom međunarodnom tržištu”, saopštili su juče iz UPKCG.

Istakli su da to Udruženje kao jednu od misija i ima i očuvanje duge tradicije i unapređenje pomorskog školstva, a njihovi članovi, kao i veliki broj drugih pomoraca, emotivno vezani za Pomorsku školu.

“Stoga sa zabrinutošću gledamo na njenu dalju sudbinu. Jer ako 32 od 38 prisutnih nastavnika negoduje i ukazuje na nepravilnosti u rukovođenju, onda se definitivno može zaključiti da direktor škole ne ispunjava svoje obaveze u skladu za zakonskim normama”, poručili su iz UPKCG, podsjećajući da je to Udruženje u bliskoj prošlosti, “kada je trebalo naći dostojnu zamjenu za nastavnike iz uže stručnih predmeta”, dalo svoj veliki doprinos u iznalaženju ljudi iz struke.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA