Vodovod Tuzi odbija obavezu vraćanja podgoričkog kredita

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzi dobila je novog direktora Ilira Camaja. On je zamijenio dosadašnjeg direktora Admira Biorca, koji je od Nikole Camaja, preuzeo mjesto direktora Komunalnog preduzeća. Ilir Camaj kaže da je preduzeće, osnovano u decembru 2021. godine, pršlu godinu završilo sa pozitivnim rezultatom, odnosno dobitkom od 105.399 eura.

– Što se tiče naplate situacija je dosta stabilna. Naplata se kreće od 80 do 85 procenata, što moramo priznati da je na zadovoljavajućem nivou. Sigurno da ima prostora da se ta naplata još više poboljšava. Vodovod nije kreditno zaduženo preduzeće i svoje obaveze prema dobavljačima izmiruje u roku – rekao je Camaj.

Ilir Camaj ističe da što se tiče kreditnog zaduženja za gradnju mreže u opštini Tuzi iz 2013. godine, koji sada otplaćuje podgorički Vodovod, njihovo preduzeće nema nikakvu obavezu prema tome.

– Što se tiče kreditnog zaduženja za izgradnju vodovodne mreže, iz 2013. godine, mi nemamo nikakvu obavezu prema tome, jer su građani opštine Tuzi platili svoje račune preduzeću Vodovod i kanalizacija Podgorica, kao svi ostali stanovnici glavnog grada. Takođe, tom preduzeću su plaćeni svi priključci za vodu sve do 2021. godine. Inače, na osnovu Odluke o priveremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi, do konačne raspodjele imovine, na predlog Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi, članom 6 je predviđeno da će Vodovod i kanalizacija Podgorica koristiti bunare Vuksanlekići 2 i Dinoša 2, za potrebe glavnog grada, i da će tokom trajanja korišćenja tih bunara, održavati sve bunare i servisirate obaveze za njih – ističe Camaj.

Dug za kredit je 846.992 eura, a Skupština Glavnog grada je donijela odluku da Glavni grad preuzme plaćanje rate za ovu godini od 165.000 eura. Vraćanje kredita je teret poslovanja podgoričkog Vodovoda i kako je rečeno iz ovog preduzeća, gura ga u gubitke. Kredit je uložen u infrastrukturu tada jedne lokalne samouprave, a problem se pojavio nakon razdvajanja Podgorice i Tuzi.

Camaj kaže je vodosnabdijevanje u opštini Tuzi stabilno, ali apeluje na građane da racionalno troše vodu.

– Ljeti je potrošnja povećana, ali restrikcija neće biti. Samo apelujemo da se potrošnja vode racionalizuje. Veliki dio opštine Tuzi je pokriven vodovodnom mrežom. Za područja koje nemaju gradsku vodu, a to se odnosi na jedan brdski dio, biće obezbijeđena cistrena kao svake godine. Troškove snabdijevanja vodom cisternom pokriva Opština – kaže Camaj.

On kaže da je u toku izgradnja vodovodne mreže u naselju Hoti, te očekuje da će se radovi završiti do kraja 2023. godine.

Očekuje pad cijene vode

Ilir Camaj očekuje da će naredne godine biti mali pad cijena vode.

– Što se tiče cjenovnika za vodu, to je u nadležnosti regulatorne agencije za energetiku, i u postupku je procedura utvrđivanja cjenovnika za 2024. godinu. Po nekim našim procjenama očekujemo mali pad cijena u odnosu na ovu godinu. Trenutna cijena po kubiku vode iznosi 43 centa varijabilni dio i fiksni dio 1,42 eura. Isto je i za pravna i za fizička lica – ističe Camaj.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA