„Vodovod“ Nikšić: Putem aplikacije omogućena prijava nelagalne/neracionalne potrošnju vode

Iz preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić saopštili su da je poslednjih dana zabilježeno enormno povećanje potrošnje vode. Neracionalna, prekomjerna i nelegalne potrošnja, ističu iz „Vodovoda“, uzrokuje probleme u vodosnabdijevanju, odnosno nestabilnost i prekide u određenim dijelovima grada, prevashodno na rubnim područjima.

„Pozivamo uvažene korisnike usluga da putem aplikacije „prijava nelegalne/neracinalne potrošnje“ dostupne na internet stranici  ovog Društva (vodovod.nk) podnesu anonimnu prijavu nelegalne potrošnje vode za piće(popuna obrasca sa osnovnim podacima o lokaciji) i na taj način daju doprinos u rješavanju navedenog problema. Takođe, prijava se može podnijeti i poz9ivom na broj telefona 040/232-250“, saopštili su iz nikšićkog preduzeća.

Ističu da će njihove nadležne ekipe blagovreeno reagovati na pristiglu prijavu i utvrditi da li se radi o tzv.divljem priključju i preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonskom regulativom.

foto:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA