Voda i asfalt elementarni uslovi za opstanak na selu

Mjesna zajednica (MZ) Petrovići nalazi se u jugozapadnom dijelu opštine Nikšić i čine je sela Petrovići i Klenak i zaseoci Planik, Usputnica, Donje selo, Kljakovica, Kneževići i Knež Do. Kroz ovu MZ prolazi kolski put i željeznica koja nije u funkciji od 1976. godine. Prema poslednjem popisu stanovništva, iz 2011. godine, broj domaćinstava u MZ Petrovići bio je 117, a broj stanovnika 272.

Predsjednik MZ Petrovići Predrag Lučić u razgovoru za „Dan“ navodi da je u tim krajevima poljoprivreda primarna d‌jelatnost, ali da su putna i vodovodna infrastruktura najveći problem što, kako tvrdi, u dobroj mjeri uzrokuje odlazak stanovnika sa tog područja.

– Obraćali smo se Opštini Nikšić sa više zahtjeva za rješavanje problema putne i vodovodne infrastrukture, ali smo ostali uskraćeni za bilo kakav odgovor. Nadamo se da će potrebe mještana MZ Petrovići biti u agendi Opštine s obzirom na to da je najavljeno milionsko ulaganje u putnu infrastrukturu u ruralnim područjima – kaže Lučić i dodaje da su voda i asfalt elementarni uslovi za bavljenje poljoprivredom i za život dostojan čovjeka.

Ističe da budžetom lokalne uprave nije određena nijedna investicija koja se odnosi na Petroviće, ali se nadaju da će se to promijeniti, te da će MZ nastaviti da aplicira sa zahtjevima koji ukazuju na potrebe mještana.

– Uz pomoć poslanika Moma Koprivice i uz dobru volju ministra finansija Aleksandra Damjanovića uspjeli smo da u kapitalnom budžetu Crne Gore obezbijedimo 7.000 eura za sanaciju mjesnog doma u Petrovićima. Realizacija investicije očekuje se ove godine, a sprovodiće je Uprava za kapitalne projekte – navodi Lučić i podsjeća da je Dom izgrađen 1948. godine, a prvi put saniran 1992. godine. Trenutno je u neuslovnom stanju i u velikoj mjeri onemogućava operativnost rada Savjeta MZ. Lučić ističe i da je angažmanom poslanika Koprivice obezbijeđeno 300.000 eura za rekonstrukciju vodovoda u Klenku, što će se takođe realizovati preko Uprave za kapitalne projekte.

MZ Petrovići je izuzetno truristički posjećena, a tu su i arheološko nalazište Crvena stijena i Manastir Kosijerevo.

– Teba stvoriti preduslove za razvoj ruralnog turizma, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou u cilju zaokruživanja lanca vrijednosti proizvoda u oblasti ruralnog turizma. Tu je svakako važno identifikovati ponudu i oformiti jedinstvenu bazu podataka pružaoca usluga, kao i unaprijediti promociju domaćeg proizvoda i lokalnog proizvođača – podvlači Lučić.

Šefica mjesne kancelarije Radmila Popović smatra da je jedina nada za Petroviće da omladina ostane na ognjištima.

– Nema druge perspektive da omladina ostane ovd‌je osim da se otvori neka mala fabrika. Onaj ko ima platu može da živi i drži stoku. Za držanje stoke potrebne su finansije, a ko ne radi teško može to realizovati – kaže Popović.

Ona navodi da je na mjesnoj kancelariji stolarija dotrajala, za šta su od Opštine tražili sredstva, ali odgovor još nisu dobili. Ističe i da domaćinstva iz zaselaka Usputnica, Planik i Klenak još nemaju vodu u kućama. Naglašava i da je jedan od problema i taj što na putnom pravcu kroz Petroviće ne postije table za progon stoke, a veliki broj mještana ima imanja sa druge strane puta.

– Mislim da je pet domaćina iz tog razloga prestalo da drži stoku. Žalili smo se i rekli su nam da je ograničenje od Vilusa do Carina 50 kilometra na sat, ali ipak ima onih koji ovuda voze duplo brže, tako da se dešavaju nezgode – kaže Popović i dodaje da su im potrebni kontejneri za odlaganje smeća, koje se sada baca pored puta, što je veoma ružno, posebno kada dođu turisti. Smatra i da bi se dosta finasija obezbijedilo za MZ kada bi se valorizovao dio Bilećkog jezera, kao i arheološko nalazište Crvena stijena koje bi svako trebalo da posjeti.

U školi 11 đaka, zaseok Planik „ostrvo žeđi“

Osnovna škola „Jovan Draganić“ broji 11 učenika. Mještanin Stojan Sarić kaže da je u Petrovićima djece iz godine u godinu sve manje.

– Škola je nekada imala 360 učenika, a sada ih je 11 i to sa dva područna odjeljenja, Klenak i Kljakovica – kaže Sarić.

U zaseoku Planik, gdje su naseljeni Mrkaići, iako su ih vodovodi okružili sa svih strana, još uvijek su „ostrvo žeđi“. Mještani ističu da se nadaju u Boga i predsjednika Opštine Marka Kovačevića da će se do Nove godine uraditi projekat za vodovod, za koji je Kovačević izdao nalog, na čemu su mu posebno zahvalni.

Izvor, foto; Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA