Vlada: Savjet Agencije poslove obavljao suprotno Zakonu i nesavjesno

Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo nije Vladi dostavio obavezni godišnji izvještaj za 2022. godinu dostavio Vladi Crne Gore, iako je propisani rok istekao prije gotovo tri mjeseca.

To se između ostalog navodi u obrazloženju odluke Vlade da smijeni kompletan Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji čine predsjednik Dženan Kolić (kadar Demokrata) i članovi Ćamil Kujević, Radoje Karadžić, Dejan Stojanović i Maja Nišavić.

-Do dana podnošenja ovog predloga Savjet nije ispunio svoju statutarnu obavezu, niti je obavezni godišnji izvještaj za 2022. godinu dostavio Vladi Crne Gore, iako je propisani rok istekao prije gotovo tri mjeseca. Posljednji godišnji izvještaj koji je Vlada primila i razmatrala usvojen je 16. novembra 2022. godine i to Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2021. godinu – navodi Vlada u obrazloženju. 

Stoga je, kažu u Vladi, evidentno da se Savjet, „koji za svoj rad odgovara Vladi, grubo oglušio o odredbe Zakona i Statuta, obavljajući na taj način povjerene poslove suprotno samom Zakonu i nesavjesno“

-Sve prethodno naročito je važno imajući u vidu da je predsjednik Vlade Crne Gore u prethodnom periodu primio i više prijava zviždača koje su upućivale na konflikt interesa, nestručan rad prilikom zakazivanja i održavanja sjednica Savjeta Agencije, podnijetih upravo od strane lica zaposlenih u samoj Agenciji.  Ne prejudicirajući na bilo koji način ishode postupaka po tim prijavama, očigledno je da se Agencija suočava sa krupnim poteškoćama, koje dovode do problema u dostavljanju zakonskih rezultata rada, koji obavezuju i Agenciju, ali i Vladu, a naročito imajući u vidu neispunjavanje obaveza koje Savjet ima u skladu sa Zakonom i Statutom – zaključuju u Vladi. 

foto:Vlada CG

NIKŠIĆ PROGNOZA