Vlada neće pitati Skupštinu za imovinu vrijednu do 300 miliona

Skupština Crne Gore neće više odlučivati o stvarima i dobrima u državnoj imovini koji su vredniji od 150 miliona eura, kako to propisuje trenutno zakonsko rješenje, već će joj to pravo pripasti samo u slučaju da se radi o imovini vrednijoj od 300 miliona eura.

To se predviđa Predlogom izmjena i dopuna Zakona o državnoj imovini, koji je Vlada utvrdila na telefonskoj sjednici u nedjelju, a o kojem je javnost izvijestila u ponedjeljak. Predloženim izmjenama, donijetim bez konsultovanja zainteresovane javnosti, udvostučena je vrijednost državne imovine o kojoj može odlučivati Vlada, bez parlamenta.

– O raspolaganju stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini iznad vrijednosti od 150.000.000 eura, na predlog Vlade, odlučuje Skupština Crne Gore – propisano je članom 29, stav 3 važećeg Zakona o državnoj imovini.

Prema sadašnjem zakonu, Skupština, na predlog Vlade, odlučuje o raspolaganju državnom imovinom vrijednom iznad 150 miliona eura, a ako vladin predlog dobije podršku poslanika, izvršna vlast će sama raspolagati imovinom dvostruko veće vrijednosti.

Bivši sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva Đorđe Zenović smatra da je posebno problematično što je predlog zakona donesen bez konsultovanja javnosti, odnosno što o njemu nije bilo javne rasprave.

– Interesantno je da se u članu 29 mijenja iznos vrijednosti imovine, stvari i drugih dobara u vlasništvu države za koji je neophodna odluka Skupštine u slučaju prodaje ili kupovine – sa 150 na 300 miliona eura. Drugim riječima, Vlada može prostom većinom odlučiti o otuđenju imovine do tog iznosa i bez Skupštine Crne Gore – objasnio je Zenović.

On je za „Dan“ kazao da je utvrđivanje ovog predloga zakona još jedna u nizu neustavnih praksi u radu Vlade.

– Nakon što su uveli jako opasnu praksu da zaključcima Vlade, koji imaju samo deklarativno pravno dejstvo, derogiraju Ustav i zakone, vrijeme je da se Ustavni sud oglasi zbog ovako neustavnog i netransparentnog rada Vlade, ali i da se oni koji učestvuju u radu Vlade, a ne slažu se sa ovakvim načinom rada izvršne vlasti, jasno ograde – poručio je Zenović.

Nove izmjene, nove nadležnosti

U vladinom predlogu zakona dodat je i novi član po kojem u slučaju kada se državna imovina daje u zakup u postupku dodjele podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, postupak javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje energije iz obnovljivih izvora. Novim zakonom definiše se uloga Ministarstva državne uprave umjesto resora finansija, kao i ministra zaduženog za državnu imovinu, što je, prema sadašnjem zakonu, bilo u nadležnosti ministra finansija.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA