(VIDEO) Organizovana prezentacija časopisa “Vaspitanje i obrazovanje”

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva organizovao je prezentaciju časopisa “Vaspitanje i obrazovanje”. O toj naučnoj publikaciji koja naredne godine obilježava 50 rođenda, izazovima sa kojima se suočava u dobu digitalnih tehnologija i nedovoljnoj angažovanosti akademske zajednice po pitanju publikovanja naučnih radova u domaćim časopisima, govorili su urednica Ana Bojović, njen prethodnik, profesor Radovan Damjanović i članovi redakcije, profesori doktori Tatjana Novović i Predrag Miranović. Promociji su prisustvovali predstavnici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Zavoda za školstvo, Sindikata prosvjete, članovi redakcije časopisa Prosvjetni rad i predstavnci ustanova osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Od prvog broja, objavljenog 1975. godine, časopis “Vaspitanje i obrazovanje” dosljedno sprovodi povjeren mu zadatak, a to je popularizovanje domaće i strane nastavne i vaspitne teorije i prakse i prezentovanje aktuelnih zbivanja i promjena u crnogorskom obrazovnom sistemu. Objavljivanje časopisa prvobitno je bilo u nadležnosti Republičkog zavoda za unapređenje školstva, a dvije decenije unazad izdavač je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, kazala je direktorka te institucije, Aleksandra Hajduković.

“Činjenica da smo izdavači ovako jednog važnog časopisa je za nas čast, ali i obaveza. Drago mi je što mogu da se pohvalim činjenicom da smo svih ovih godina uspjeli da obezbjedimo sve neophodne preduslove za pripremanje i izdavanje ovog časopisa” – istakla je Hajduković.

Redakcija časopisa u proteklih pola vijeka uspjela je da održi kontunuitet u trajanju, ali ne i u kvantitetu i kvalitetu. Nositi se sa tim problemom je samo po sebi izazovno, a dodatno ga komplikuju zahtjevi savremenog doba i digitalna trnasformacija društva, ističe Ana Bojović, urednica.

“Nije lako boriti se za trajanje u vrijeme kada počinje vladavina vještačke inteligencije, kada su ljudi okrenuti brzoj zaradi, kada knjiga, kao medij, gubi značaj, a sajtovi nude veliki broj prepričanih i analiziranih djela. Nije lako ni motivisati kolege da sarađuju i svoja znanja prezentuju širokoj čitalačkoj publici” – kaže Bojović.

Nedovoljna angažovanost članova akademske zajednice da publikuju naučne radove u domaćim časopisima je razlog više za zabrinutost, kaže profesor Radovan Damjanović. Da bi oni bili vidljiviji stručnoj javnosti, kako ističe, potrebno ih je znatno više afirmisati i popularizovati.

“Mislim da je dobar potez zavoda, i jednog i drugog, i Redakcije da se napravi ova prezentacija i da se, upravo, na ovaj način časopis popularizuje, da se, jednostavno, malo više čuje o njemu” – naglasio je prof. Damjanović.

U nadmetanju sa stranim, referentnim časopisima, domaći gube kredibilitet, ističe članica Redakcije i dekanka Filozofskog fakulteta, Tatjana Novović. A da bi mogli da pariraju onim, visoko kotiranim na međunarodnoj naučnoj sceni, neophodno je izmjeniti status nacionalnih časopisa u sistemu visokog obrazovanja.

“Vjerujem da ćemo ubrzo imati priliku, sa promjenama Zakona o visokom obrazovanju i konstituisanjem Savjeta za visoko obrazovanje, da ta mjerila mijenjamo, revidiramo, a samim tim repozicioniramo naš časopis i unaprijedimo njegovo mjesto u nekim bazama, pa ćemo biti interesantniji ne samo našim autorima, nego i onima sa strane!” – kaže prof. dr Novović.

Promjene su nužne ukoliko želimo da časopisi iz domaće produkcije budu svrsishodni, kaže prof. dr Predrag Miranović, član redakcije.

“Ovaj časopis će da traje dok traju njegovi čitaoci, a biće čitalaca dok bude interesantnih i kvalitetnih tekstova. A interesantnih i kvalitetnih tekstova možemo da nađemo ako imamo dosta autora, pa možemo i da proberemo” – zaključuje prof. dr Miranović.

Nakon prezentacije Časopisa, otvorena je diskusija o statusu ovog, ali i drugih nacionalnih časopisa u crnogorskom obrazovnom sistemu, koji su, po mišljenju učesnika, neopravdano zapostavljeni i nedovoljno uvaženi od relevantnih državnih institucija.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA