(VIDEO) Vodovod Nikšić: Cijene usluga definisala Regulatorna agencija

Novi način obračuna za usluge koje pruža DOO Vodovod i kanalizacija glavni je razlog za znatno veći iznos na računu. Kako su  nam kazali, od početka godine na računu se nalaze stavke koje se tiču otpadnih voda i njihovog prečišćavanja.

Dakle, sada je tu  fiksni ali i varijabilni dio računa.

Prilog koji slijedi je ujedno i odgovor na pitanje jednog broja gledalaca koji nam se obratio povodom znatno većih računa u odnosu na isti period prošle godine.

Definisanje cjenovnika usluga za regulisanje komunalne djelatnosti ima tri faze- objašnjava PR menadžer preduzeća Milijana Abramović. Nikšićki Vodovod, uostalom kao i dugi vodovodi u Crnoj Gori, Regulatornoj agenciji za energetiku podnosi zahtjev za definisanje cijena usluga za kalendarsku godinu. Predlog ide pred odbornike lokalnog parlamenta , a nakon toga Odluka stupa na snagu.

Od početka godine na računima je i stavka za plaćanje prečišćavanja otpadnih voda koja je i glavni razlog znatno večeg iznosa na računu.

Suština je da se potpuno promijenio način obračuna usluga- fiksni dio ostaje fiksni, a varijabilni je ono što je potrošeno. Ako se nekom čini da je voda prelila čašu ima pravo na prigovor ili reklamaciju.

Kad je u pitanju paušalno obračunavanje – uglavnom u objektima kolektivnog stanovanja obračun je jasan – šest kubika po članu domaćinstva.

No, bilo kako bilo legenda kaže da moramo platiti količinu utrošene vode, zatim količinu otpadne vode, fiksnu tarifu kako vode za piće tako i otpadne pa i one pročišćene. I to po cijeni koju je definisala regulatorna Agencija, na osnovu dokumentacije koju im je dostavio Vodovod i kanalizacija. Kakve i kolike cijene će biti sljedeće godine znaćemo 1. Januara naredne godine.

Marina Radojević

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA