(VIDEO) Uzgoj mikrobilja u SOS skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u Nikšiću

Uzgoj mikrobilja, kao vid radne terapije za žene koje su bile izložene rodno zasnovanom nasilju, projekat je koji je pokrenula NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, a podržala Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

U skloništu je trenutno deset osoba, od kojih je njih pet uključeno u uzgoj mikrobilja.

Stićenicama skloništa u uzgoju bilja pomaže Jovana Dubljević, master inženjerka poljoprivrede a za lakši rad tu je i priručnik koji je kreiran neposredno prije početka realizacije projekta. Uz Jovaninu svesrdnu podršku i znanje, štićenice uzgajaju japansku i kinesku rotkvicu, brokoli, slačicu, grašak, rukolu i heljdu.

Mikrobilje ima veliku nutritivnu vrijednost, a ima važnu ulogu i u detoksikaciji organizma i jačanju imuniteta. Ali, i kao radna terapija za žene koje su bile izložene nasilju. Ovaj projekat predstavlja i svojevrstan način podrške ženama nakon izlaska iz skloništa,  kao jedna od  mogućnosti za finansijsko osamostaljivanje.

Ova aktivnost  doprinosi  osnaživanju  korisnica ali i podstiče  rad  skloništa kao servisa, u smislu  povezivanja sa određenim biznis sektorom i na taj način vraća profit u sklonište te pomaže boravaku žena i djece.

NVO SOS telefon je osnovana u februaru 1998. godine, a 2009. otvara prvo lokalno sklonište za žene i djecu žrtve nasilja.

Dragana Papović

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA