(VIDEO) U Nikšiću održan naučni skup “Marko Miljanov u svom i u našem vremenu”

Naučni skup “Marko Miljanov u svom i u našem vremenu”, koji su organizovali Filološki i Filozofski fakultet, sabrao je u Nikšiću naučnike iz zemlje i regina, koji su u okviru 4 sesije iznijeli svoja viđenja i tumačenja jezika, književno-teorijskog shvatanja i filozofsko-etičkog poimanja književnog djela Marka Miljanovoa u njegovom i našem vremenu. U ime domaćina govorili su profesori studijskih programa za Filozofiju i Srpski jezik i južnoslovenske književnosti, dok su se u svojstvu gosta predstavile njihove kolege iz Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Kosovske Mitrovice. U sesiji koja se odnosila na književno-teorijsko shvatanje djela Marka Miljanova učestvovali su Valentina Pitulić, Goran Radonjić, Jelena Šaković, Radoje Femić, Boško Suvajdžić, kao i Lidija Tomić, inače članica Organizacionog odbora, koja je dala kratak pregled prve dvje sesije i podsjetila na svečano otvaranje Skupa na Medunu, dan ranije, i Plenarnu sjednicu sa prof. dr Ivanom Negrišoracem i prof. dr Milošem Kovačevićem, kao učesnicima.

Osvrt na segment koji se bavio jezikom književnog djela Marka Miljanova, a u kojem su učešće uzeli Aleksandar Milanović, Mihailo Šćepanović, Jelica Stojanović, Ana Janjušević Oliveri, Draga Bojović I Jelena Gazdić dao je prof. dr Miloš Kovačević.

U djelu koji se odnosio na filozofsko-etičko poimanje književnog djela Marka Miljanova govorili su Predrag Ražnatović, Siniša Jelušić, Jelenka Pandurević, Vladimir Drekalović, Drago Perović i Dušan Krcunović, koji je zahvalio učesnicima na podršci i doprinosu u realizaciji ovog skupa.

Dvodnevni naučni skup “Marko Miljanov u svom i u našem vremenu” organizovao je Univerzitet Crne Gore povodom 190 godina od rođenja znamenitog crnogorskog vojvode i pisca.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA