(VIDEO) U Nikšiću obilježen Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom 30. jula, Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, u 15 lokalnih samouprava Crne Gore realizuje kampanju u cilju podizanja nivoa svjesti građana o ovom problemu.

Danas su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinih organizacija iz našeg grada sugrađanima djelili promotivni materijal i upoznali ih sa pojavom trgovine ljudima, koja u svojoj osnovi predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja osnovnih ljudskih prava.

Učešće u kampanji uzeo je i SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja. Prema riječima Nataše Međedović, izvršne koordinatorke SOS Telefona Nikšić, neophodno je raditi na efikasnijoj identifikaciji počinioca trafikinga ljudima.

Dnevni centar za djecu i porodicu „Defendologija“ radi na poboljšanju položaja pripadnika Romske i Egipćanske populacije, pa i kada je ova tema u pitanju. Najviše pažnje se poklanja djeci, budući da ona spadaju u jednu od ranjivijih kategorija.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Nikšić takođe djeluje u borbi protiv trgovine ljudima, dominantno kroz različite vidove edukacije.

A u borbi protiv trgovine ljudima mogu učestvovati i sugrađani.

Kampanja je počela 27. jula i trajaće do 1. septembra. Realizuje je Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, u 15 opština Crne Gore.

NIKŠIĆ PROGNOZA