(VIDEO) Šoškić: Opština Nikšić najlikvidnija u državi, na računu trenutno šest miliona eura

Zaključno sa današnjim danom Opština Nikšić je ostvarila  14, 6 miliona eura prihoda ili 55 odsto  u odnosu na projektovani budžet što je izuzetno dobro imajući u vidu da se tek značajnije lokalni javni prihodi naplaćuju od šestog mjeseca pa nadalje“, kazao je sekretar nikšićkog Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić.

On je danas učestvovao na konferenciji za novinare na kojoj su predsjednici Opštine i Skupštine opštine Nikšić, Marko Kovačević i Nemanja Vuković  predstavili  dvogodišnje rezultate rada nove lokalne samouprave grada pod Trebjesom.

„Ukupni izdaci su iznsili 8,6 miliona eura i na današnji dan imamo šest miliona na računima što nas čini jednom od najlikvidnijih opština u ovoj državi. Do kraja ove godine i naredne ovaj sistem je sigurno održiv, neće biti nikakvih problema u funkicionisanju ove lokalne samouprave. Ukoliko nas neke objektivne okolnosti ne ometu znam da ćemo ove godine  ostvariti i taj kapitalni budžet koji će biti rekordan, i to isključivo iz sopstvenih sredstava“, naglasio je Šoškić.

Zahvaljujući dobrim mjerama finansijske konolidacije lokalnih finansija, kao i mjerama štednje, rekao je Šoškić, nova lokalna uprava Nikšića uspjela je da 2021. godine, kada su došli na vlast, sanira sve zatečene probleme, a tada su na računima opštine zatekli svega 1,5 milion eura i oko 33 miliona zaostalih obaveza.

„Ukupne obaveze lokalne samouprave kada smo preuzeli vlast su bile 33 miliona eura. Da bismo odmah preduzeli određene mjere finansijske konsolidacije morali smo poći u efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda, znači tamo gdje možemod a utičemo i za veoma kratko vrijeme postigli smo izuzetno dobre rezulatate, tako da je tad naplata bila nikada bolja nego te godine.Izmirili smo obaveze prema povjeriocima, za reprogram kredita,  za subvencije, isplatili smo 500.000 eura po osnovu naknada po prestanku funkcija za rukovodeća lica i u to su ukalkulisani i prekovremeni sati koje su bivši rukovodioci sebi davali da bi “ napumpali“ svoje zarade. Za ove dvije godine vratili smo više od šest miliona obaveza iz prethodnih godina. Povećali smo zarade-aprilska plata 2021. godine bila je 575 eura neto, a aprila ove je 880 eura. Prvi put smo isplatili jubilarne nagrade poslije 23 godine, nije bila zakonska baveza, sada je granskim kolektivnim ugovorom uvedeno da je to zakonsa obaveza, ali mi smo prije nego što je to odrađeno uradili“, rekao je Šoškić dodajući da u protekle dvije godine Opština nema novih kreditnih zaduženja.

U ovu godinu iz prošle, pojasnio je on, prenijeto je  6,4 miliona eura što, kako je naglasio, daje  garanciju da će i u ovoj godini moći ispoštovati sve obaveze.

„Prošle godine nismo mogli ispoštovati određene kapitalne projekte, za šta nas opozicija kritikuje, isključivo zbog sajber napada. I to ostvarenje od 2,7 miliona eura kapitalnog budžeta je jedno od najvećih ostvarenja kapitalnog budžeta iz sopstvenih sredstava“, ocijenio je Šoškić.

Sekretarka Sekretarijata za investicije i projekte Jelena Šekarić na konferenciji za medije govorila je o svim projektima realizovanim u protekle dvije godine, kao i onim koji su započeti i onim koji su planirani jer je u toku izrada adekvatne dokumentacije.

„U  tekućoj godini budžet Sekretarijata za investicije i projekte iznosi pet miliona eura, a preko Uprave za kapitalne projekte realizujemo oko 15 miliona eura, sa tim što je na Opštini Nikšić ugovorima prenijeto sedam milionae ura, a ostatak će raspisivati tendere, sprovoditi Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa Opštinom Nikšić“, naglasila je Šekarić.

Biljana Brašnjo

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA