(VIDEO) SOS telefon Nikšić: Od početka godine u porastu porodično nasilje

Međunarodni dan SOS telefona obilježava se 16. maja. U Crnoj Gori postoji niz organizacija i udruženja koja pružaju pomoć u teškim situacijama, posebno kada je riječ o nasilju u porodici. Jedna od najaktivnijih u našoj državi je SOS telefon Nikšić.

U proteklih 25 godina SOS telefon Nikšić pruža usluge i podršku ženama i djeci koja su se susrela sa porodičnim i drugim vidovima nasilja, a od 2015. godine vode i nacionalnu SOS liniju. Njihov rad traje 24 sata svakog dana kako bi žrtvama nasilja obezbijedili što kvalitetniju pomoć.

I pored uloženog truda, u našem gradu zabilježen je porast porodičnog nasilja.

„SOS telefon Nikšić je od početka godine zaključno sa 31. martom imao 899 poziva, što je 18% više u odnosu na isti period prethodne godine. Na godišnjem nivou primimo od 2.500 do 3.000 poziva, a pružimo do 4.000 usluga žrtvama nasilja“, ističe Nada Koprivica.

Iako svi mogu biti žrtve nasilja, u više od 70% slučajeva su to žene, 20% djeca, a od 5-7% muškarci, kaže Koprivica. Međutim, osobe koje se suočavaju sa ovim problemom nijesu uvjek u mogućnosti da pomoć same potraže.

Besplatna SOS linija dostupna je svima 24 časa, anonimnost i povjerljivost su zagarantovani, a može se kontaktirati na broj 080-111-111.

Aleksandar Nikčević
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA