(VIDEO) Prijava za RISE do 7. oktobra

Otvoren je poziv Regionalnog Inkubatora za Socijalne Preduzetnike – RISE za podršku mladim socijalnim preduzetnicima na Zapadnom Balkanu. Traje do 7. oktobra, a mogu se prijaviti mladi od 16 do 35 godina.

Cilj Projekta RISE je da pokrene nova poglavlja kod mladih koji teže da generišu socijalne ili ekološke promjene unutar zajednice na Zapadnom Balkanu kroz razvoj socijalnog preduzetništva.

U tu svrhu, projekat stimuliše socijalno preduzetništvo jačanjem vještina šest lokalnih inkubatora, među kojima je i nikšićki Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, kroz devetomjesečni program.

Pored pomenutog, učesnici programa će biti u prilici da učestvuju i u Design Thinking radionicama.

Od 2019. godine, RISE je uspješno podržao 130 timova od 365 mladih koji su uspješno realizovali ideje socijalnog preduzetništva. I ovog puta, dvije najperspektivnije ideje će biti nagrađene sa po 3.000€ za razvoj biznisa, učešće u regionalnom programu mobilnosti, kao i za pristup fazi Inkubacije.

Prijave se vrše putem linka koji se može pronaći na zvaničnom sajtu IPC Tehnopolis.

Projekat RISE je sufinansiran od strane Francuske agencije za razvoj, Evropske unije, Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Francusko-njemačkog biroa za mlade. Realizuje se u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Grupe SOS PULSE, Mrežom mladih jugoistočne Evrope, Francusko-njemačkim biroom za mlade, ARNO, Balkan Green Foundation, Nešto Više, Smart Kolektiv, IPC Tehnopolis i Yunus Social Business Balkan.

Aleksandar Nikčević
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA