(VIDEO) OŠ „Ratko Žarić“ bila domaćin takmičenja „Kengur bez granica“

Osnovna škola „Ratko Žarić“ ugostila je danas učesnike međunarodnog takmičenja „Kengur bez granica“.

Oko dvije hiljade učenika iz Crne Gore su ovog vikenda, na „Kengur takmičenju“ predstavljali svoj grad, školu, ali i državu, jer su zajedno sa milionima vršnjaka širom svijeta, u istom danu, rješavali iste matematičke izazove.

Koordinator takmičenja za Crnu Goru je NVO Tinker, koja četvrti put realizuje ovo međunarodno takmičenje, zajedno sa ostalim članovima svjetske Asocijacije „Kengur bez granica“ iz više od 90 zemalja.

„Time promovišemo značaj matematike, budimo interesovanje kod djece i podržavamo pozitivno doživljavanje matematike i logičkog razmišljanja u cijelom društvu“, istakli su organizatori.

Zainteresovani učenici svih razreda osnovnih i srednjih škola mogli su da se prijave do 28. marta, a poziv je upućen vaspitno-obrazovnim ustanovama, koje žele da budu dio ovog interesantnog i edukativnog događja da se prijave za status škole-domaćina.

„Već drugi put, tu priliku koristi OŠ „Ratko Žarić“, koja je u zakazanom terminu – 10 sati, subota, 6. april – otvorila vrata za ukupno160 takmičara, među kojima su učenici te, ali i drugih škola sa teritorije opštine Nikšić“, kaže Dušanja Vujičić, koordinatorka takmičenja.

Škola „Ratko Žarić“ ugostila je takmišare iz škola „Ivan Vušović“, „Mileva Lajović Lalatović“, Luka Simonović, Milija Nikčević i Gimnazije „Stojan Cerović“.

„Zadaci su dati u formi pitanja sa više ponuđenih odgovora. Nijesu u pitanju standardni udžbenički problemi sa kojima se djeca obično susreću u školama, već se od takmičara očekuje da primjene maštu, kreativnost, logičko razmišljanje i razne strategije u rješavanju problema“, ističe Vujičić.

Takmičari su podijeljeni po kategorijama, zavisno od njihovog uzrasta – treći i četvrti razred, peti i šesti, sedmi i osmi, deveti i prvi srednje, drufi i treći razred srednje škole i četvrti razred u posebnoj kategoriji.

Vujičić isitiče da do sada nije bilo takničara u kategoriji prvih i drugih razreda osnovnih škola.

Pobjednike očekuju vrijedne nagrade – tableti i wireless slušalice. Svi takmičari dobijaju diplomu, najbolji medalje, njihovi metori sertifikate, a nagrađuju se i škole koje imaju najviše prijavljenih takmičara i najuspješnih učenika na Takmičenju. Uručenje nagrada je svečana ceremonija koja se organizuje na UDG u Podgorici.

Na prošlogodišnjem takmičenju „Kengur bez granica“ učenici petog razreda škole „Ratko Žarić“ okitili su se zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA