(VIDEO) Organizovan okrugli sto na temu „Položaj žena u Crnoj Gori“

NVO „Slobodne žene Crne Gore“ u saradnji sa NVO „Dobro djelo“ organizovala okrugli sto na temu „Položaj žena u Crnoj Gori“. Poslata je poruka nadležnim institucijama i organizacijama da zajedničkim radom doprinesu zaštiti i afirmaciji žena, njihovoj većoj zastupljenosti u svim sferama društva.

Nakon sto je potpisan memorandum o saradnji dvije NVO, „Slobodne žene Crne Gore“ i „Ukrajinskog udruženja Dobro djelo“, iniciran je okrugli sto kako bi kroz razmjenu znanja i iskustava, ukazali na položaj žena u našoj državi i na ključne probleme, prepreke i barijere sa kojima se suočavaju.

Po riječima Sandre Muratović Čvorović, direktorice NVO „Slobodne žene Crne Gore“, potrebna je veća podrška, pomoć ali i zaštita žena – zaštitom i afirmacijom žena, njihovom većom zastupljenošću u svim sferama društva.

Okrugli sto bila je i prilika da se pošalje poruka nadležnim institucijam i organizacijama da zajedničkim radom doprinesu zaštitom i afirmacijom žena, njihovom većom zastupljenošću u svim sferama društva.

Bojana Kostić
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA