(VIDEO) Održana 13. sjednica Koordinacionog odbora KP bivše Jugoslavije

U prostorijama nikšićkog opštinskog Komiteta JKPCG, održana je 13. sjednica koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora bivše Jugoslavije. Posle pozdravnih riječi, upriličeno je polaganje cvijeća na bistu narodnog heroja Ljuba Čupića, nakon čega je organizovan radni dio sjednice.

Predsjednik CK JKPCG, Radislav Stanišić, saopštio je da mu je posebno drago što se ovogodišnja sjednica predsjedava u godinama jubileja 80 godina od drugog zasijedanja AVNOJ-a bitke na Neretvi, Sutjesci. Cilj formiranja koordinacionog odbora, ističe Stanišić, jeste stvaranje jedinstvenog političkog programa koji bi ponudili svim komunističkim i radničkim partijama na prostoru bivše Jugoslavije.

,,Nemajući finansijskih sredstava,vrlo loše saobraćajne veze, umnogome su nas spriječile da mnogo toga do sada nismo završili. Nadamo se da će to biti uskoro završeno,i da ćemo nastaviti ideju o ujedinjenju jugoslovenskih naroda koja je stara preko dva vijeka.“

Prisjećajući se prošlosti, Stanišić naglašava da veličina istorijskog trenutka kada su buknule julske vatre,ogleda se u tome što je veliki broj građana, različitih političkih pogleda, prihvatio revolucionarni program KPJ i pristupio NOP-u. Danas je, dodaje Stanišić, situacija drugačija.

,,Jedino smo mi Jugosloveni, žurili da se zaborave blagodeti koje smo uživali. Žurili smo da se razbije bratstvo i jedinstvo, da se zavadimo, podijelimo, iskrvarimo, i izbrišemo nazive gradova, ulica, kako nas ne bi posjećali na slavne dane NOB-a i socijalističke izgradnje. Zato ćemo se mi boriti da sadašnje međudržavne granice budu mostovi koji će spajati i da se demokratskim putem borimo za ostvarivanje slobode, mira, socijalizma, ravnopravnosti i dostojanstva.“

Mirko Raca, VD predsjednik Saveza komunista BIH kazao je da dolaze nove generacije, da imaju na raspolaganju dovoljno literature i smatra da će se njihova ideja ostvariti. Iako se broj članova, tokom godina, smanjio.

,,Ja sam bio 1988/89 predsjednik Saveza komuista Banja Luke. Imao sam tada 24 i po hiljade komunista u tom gradu. Posle novobeogradske, ona je bila druga po snazi, po ideološkom opredeljenju, članstvu i strukturi članova. Nakon ratova devedesetih godina, ostali smo na 180 članova, sretni što je toliko ostalo.“

Prisutni su izjavili da vlasti republika bivše SFRJ zloupotrebljavaju istoriju, najčešće u političke svrhe.

Poručuju da je zbog toga velika potreba za okupljanjem i stvaranjem partijske kohezije, koja bi dovela do jače homogenizacije u republikama bivše Jugoslavije.

,,Mi jedino možemo sa ove pozicije sa ovog zajedničkog skupa, programima, nešto učiniti da vratimo lijepo vrijeme, ono bratstvo i jedinstvo, slobodno kretanje naroda širom Jugoslavije, a ne da se dijelimo u tabore, a još gore da se posle onih teških i nesretnih devedesetih još više zavadimo“, kazao je Mirko Vuković, predsjednik OK Plužine.

,,Treba da odradimo svoje idejne zadatke, kako bismo izveli na veći nivo i pijedestal vrijednosti, ovu našu svijetlu ideju. Nadamo se da ćemo ipak pokrenuti točak demokratije i za najmanji dio kruga, i naše ideje, na putu ka zrelosti, koheziji i budućoj Jugoslaviji koju smo nekad imali“, saopštio Mirko Đurđevac, profesor istorije.

Posle pozdravnih riječi, upriličeno je polaganje cvijeća na bistu narodnog heroja Ljuba Čupića, gdje je Dragoje Strunjaš predsjednik nikšićkih komunista upoznao prisutne o istorijatu Nikšića i prkosnom Ljubovom osmijehu.

Nakon toga organizovan je radni dio sjednice.

Andrija Vasiljević
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA