(VIDEO) Održan humanitarni koncert u nikšićkom Domu starih

U želji da se ne osećaju usamljeno i izolovano u Domu starih u Nikšiću, korisnicima konstantno, osim pružanja zdravstvene njege, psiho-socijalne podrške, kroz brojne programe i aktivnosti nastoji stvoriti što prijatnije i ljepše uslove za boravak. Jedna od tih aktivnosti su i kulturno muzička dešavanja, pa je tako Dragan Koprivica sa prijateljima, održao humanitarni koncert za korisnike i osoblje.

Toplo okruženje, porodična atmosfera i komforan ambijent u Domu za stare znatno doprinose unapređenju kvaliteta života korisnika. Kroz bogat društveni program, intenzivan stručni rad, radno okupacione terapije i raznovrsan zabavni sadržaj, zaposleni se trude da im stvore što prijatnije uslove nalik porodičnom okruženju. Jedan od tih segmenata je i kulturno zabavni, pa su korisnici Doma uživali u aforizmima, pjesmama, zvucima harmonike profesora Dragan Koprivice i prijatelja.

Po riječima Jelene Banjević, direktorice ovakvi događaji su od posebnog značaja u cilju socijalizacije i druženja korisnnika.

Pozitivne reakcije, lijepa atmosfera i ovog puta je vladala u Domu za stare. Osim Dragana Koprivice, nastupili su i pjesnici Gordana Sarić, Radislav Gardašević, Radojka Draganić, Slava Vojinović. Korisnici su imali samo riječi hvale za uslove u Domu, zaposlene koji su trude da im dani protiču što ljepše i ispunjenije a posebno za ovakve kulturno zabavne događaje.

Banjevć poručuje, da će ovakvih aktivnosti biti što više.

U želji da se ne osećaju usamljeno i izolovano u ustanovi će nastaviti da radom i zalaganjem svih, pružaju zdravstvenu njegu i psiho-socijalnu podršku, ali i pozitivno utiču na psiho-fizičko stanje korisnika doma, kao i na celokupan kvalitet njihovih života.

Bojana Kostić

Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents