(VIDEO) NVO „Impuls“: Projektom „Za društvo jednakih“ do smanjenja socijalnih nejednakosti

Poteškoće sa kojima se djeca iz ranjivih kategorija društva suočavaju prilikom integracije u obrazovni sistem i izazovi u savladavanju nastavnog programa čine okosnicu projekta koji, pod nazivom „Za društvo jednakih“, realizuje NVO Impuls, u saradnji sa OŠ „Mileva Lajović Lalatović“.

Projekat je nastao kao odgovor na nedovoljan pristup obrazovanju, nedostatak socijalne integracije, kao i siromaštvo među djecom iz ranjivih kategorija. Za cilj ima njihovo osnaživanje, stvaranje jednakih mogućnosti za obrazovanje, kao i smanjenje socijalnih nejednakosti, ističe Marina Doknić, koordinatorka Projekta.

Ljubav prema budućoj profesiji i želja da doprinesu kreiranju „društva jednakih“ su glavni razlozi koji su motivisali studente Filozofskog fakulteta – odsjek Psihologija, Radovana Suknovića i Ninu Rajković, da budu dio ove lijepe i humane priče.

Projekat „Za društvo jednakih“ NVO Impuls realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2, koji finansira Evropska unija, uz kofinansiranje UNDP-a i 14 lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom, među kojima je i Opština Nikšić.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA