(VIDEO) Nikšić: Održan okrugli sto „Crnogorski jezik, književnost i kultura na Univerzitetu Crne Gore“

Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta je u čast obilježavanja 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore i proslave 15 godina od osnivanja tog Studijskog programa organizovao okrugli sto na temu „Crnogorski jezik, književnost i kultura na Univerzitetu Crne Gore“.

Institucionalno izučavanje crnogorskog jezika, književnosti i kulture počelo je zvanično 2008. kada je na UCG osnovan studijski program u skladu sa tadašnjim društveno-istorijskim i cociolingvističkim uslovima, ali možemo početke tražiti idući znatno dalje u prošlost, u 1947. godinu i početak rada Više pedagoške akademije na Cetinju. U narednim decenijama ta institucija više puta mijenjala je naziv i adresu da bi konačno 2015. bila transformisana u Filološki fakultet, kazala je prof. dr Rajka Glušica, predsjednica Upravnog odbora UCG, prva rukovoditeljka SP za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, urednica časopisa Instituta za jezik i književnost Filološkog fakulteta – Riječ i članica Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog slavističkog skupa „Njegoševi dani“.

Članovima akademske zajednice, studentima i gostima okruglog stola, kojim institucija na čijem je čelu obilježava dva jubileja – 15 godina od osnivanja SP za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i 5 decenija UCG, čestitke je uputio dekan Filološkog fakulteta, Igor Lakić. On je zahvalio bivšim i sadašnjim kolegama na doprinosu kako u osnivanju tako i daljem razvoju ovog SP, kojem predstoji mnogo novih zadataka i novih radnih izazova.

Prva generacija SP Crnogorski jezik i književnost brojala je 24 brucoša, sa kojima je na prvoj godini radilo 8 doktora nauka i sedam magistara. Nakon 15 godina na ovom SP nastavni kadar čini 5 redovnih i 4 varedna profesora, 5 docenta i više mladih saradnika čiji impresivni portfolio i angažovanost na matičnoj ustanovi daju nadu u njihovo skori izbor u akademska zvanja, kazala je doc. dr Nataša Jovović, prodekanica za nastavu Filološkog fakulteta i rukovoditelja SP za crnogrski jezik i južnoslovenske književnosti.

Učesnici okruglog stola bili su i prof. dr Tatjana Đurišić, predsjednica Organizacionog odbora međunarodnog slavističkog skupa Njegoševi dani, prof. dr Dušanka Popović, autorka i koordinatorka projekata Medijska pismenost – razumijevanje medija kroz kreiranje medijskih sadržaja i Čitanje u obrazovnoj vertikali, prof. dr Miodarka Tepavčević, koordinatorka za Lingvističku stilistiku u međunarodnom projektu Stilistika slovenskih zemalja na razmeđu vjekova, mr Bojana Obradović, direktorica JU Narodna biblioteka „Njegoš“, Magdalena Smolović, dobitnica Plakete UCG, studenti Luka Vučinić i Miloš Jocović. Medijatorka Program bila je mr Ksenija Rakočević, saradnica u nastavi.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA