(VIDEO) Nikšić: Centar za žensko i mirovno obrazovanje organizovao Forum na temu korupcije

Šta je korupcija i od čega zavisi? Koliko je ukorijenjena u crnogorskom društvu i kako se protiv nje boriti? – pitanja su kojima su se bavili učesnici Foruma organizovanog u Nikšiću u okviru projekta “Razgovarajmo o….”. Riječ je o inicijativi NVO Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora pokrenutoj sa ciljem da se na nivou opština otvore diskusije na različite teme od značaja za lokalnu zajednicu. Gošća Foruma u gradu pod Trebjesom bila je građanska aktivistkinja Vanja Ćalović, koja je u uvodnoj riječi istakla da su koruptivno ponašanje i koruptivne radnje u crnogorskom društvu ekspanziju doživjele tokom devedesetih godina prošlog vijeka. Od tada do danas nije bilo znatnih pomaka na bolje na tom polju, jer nije postojala ni volja da se kao društvo ozbiljno uhvatimo u koštac sa tom problematikom.

Projekat “Razgovarajmo o…” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje, Fondacija Fridrich Ebert, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Cilj je da se otvaranjem diskusija na teme od značaja za društvenu zajednicu stvori prostor za razmjenu mišljenja i bolje razumijevanje problema koji su dio naše svakodnevnice, kazala je Ervina Dabižinović, program koordinatroka Anime.

Na forumima, prethodno organizovanim u Tivtu, Bijelom Polju I Baru, učesnici su diskutovali i o migracijama, dehumanizaciji I socijalnoj distanci. Sada i Nikšićani imaju priliku da razgovaraju na te teme, kaže Dabižinović.

“Narednog četvrtka tema će biti Migracije sa Duškom Vukovićem. 28. septembra gost će biti Esad Kočan, glavni i odgovorni urednik Monitora. Poslednji Forum je 2. oktobra, a učestvovaće Brano Mandić.”  

Drugi dio Projekta odnosi se na istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, čiji će rezultati biti upoređeni sa onima do kojih je Anima došla 2008. godine, zatim objedinjeni u publikaciju i prezentovani javnosti na konferenciji za novinare, koja će biti upriličena u Podgorici.

Mina Gezović

Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA