(VIDEO) Na Filološkom fakultetu organizovan „Mjesec Evrope“

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore organizovali su događaj pod nazivom Mjesec Evrope na Filološkom fakultetu.

Događaj je na toj visokoškolskoj ustanovi u Nikšiću okupio predstavnike relevantnih državnih i EU institucija, Nacionalne Erasmus + kancelarije i Univerziteta Crne Gore, zatim profesore i studente Filološkog, Filozofskog, Ekonomskog i Fakulteta političkih nauka, koji su predavači i polaznici Jean Monnet modula: Migracije i interkulturalni dijalog. Taj obrazovni program od prošle akademske godine realizuje na Filološkom fakultetu.

Akcija Jean Monnet predstavlja posebnu akciju Erasmus+ programa koja ima za cilj da promoviše znanje o Evropskoj uniji i njenu ulogu u svijetu kroz podržavanje različitih aktivnosti koje se sprovode u akademskom sektoru i šire. Širenje znanja o evropskim vrijednostima predstavlja posebnu važnost za buduću perspektivu crnogorskog društva na evropskom putu. Kroz učešće u sličnim akcijama u okviru Erasmus+ programa, akademski sektor posjeduje svojevrsnu mogućnost za doprinos u tom procesu.

Događaj je bio prilika za promociju Jean Monnet projekata koji doprinose boljem upoznavanju, razumjevanju i usvajanju evropskih vrijednosti u akademskoj zajednici i društvu u cijelini, da otvori širi dijalog o mogućnostima i izazovima tog procesa, kao i da kreira sinergiju između relevantnih aktera kako bi bolje iskorišćavali projektne ishode Jean Monnet akcije i uvećali njihov značaj i uticaj.

Događaju na Filološkom fakultetu prisustvovali su polaznici prve i druge generacije Jean Monnet modula: Migracije i interkulturalni dijalog – Milica Janković, Vojislav Perović, Ksenija Vukadinović, Mirjana Đurić i Radivoje Vuković.
Događaj “Mjesec Evrope na Filološkom fakultetu” predstavlja treći u nizu planiranih u okviru Mjeseca Evrope kroz program Erasmus+ koji se obilježava kroz različite aktivnosti Nacionalne Erasmus+ kancelarije u saradnji sa partnerima.

Mina Gezović
Foto, video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA