(VIDEO) Milatović: Kotor važan za kulturni identitet Crne Gore

Kotor ne smije postati talac sopstvene privlačnosti i puko stjecište izletničkog turizma već mora ostati naša autentična destinacija, naš grad, koji će na pravi način valorizovati svoje potencijale, kazao je predsjednik Crne Gore Jakova Milatović na ceremoniji povodom predaje Inicijative za vraćanje statusa grada Kotoru.

“Osjećam posebno zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama i što imam čast da vam se obratim. Povod zbog kojeg smo se okupili prilika je da se podsjetimo važnosti Kotora za kulturni identitet Crne Gore ali i da osvijetlimo potrebu da, u statusnom smislu, ovaj Grad dobije mjesto koje zaslužuje. U ovoj predivnoj simbiozi mora i kamena, ušuškan pod Pestingradom i Vrmcem, Kotor je vjekovima oslikavan različitim kulturama i tradicijama njegovih upravitelja”, kazao je Milatović u uvodnoj riječi.

U svjetsku kulturnu baštinu 1979. godine, kako je podsjetio, upisalo ga je trajanje kome su, u različitim istorijskim periodima, razvojni pečat davali Rimljani, Iliri, Vizantijci, Mlečani, Nemanjići, Austrijanci i Francuzi, ostavljajući iza sebe raskošna svjedočanstva o izuzetno važnoj ulozi koju je ovaj grad vjekovima imao u širenju kotorske i mediteranske kulture.

“Svaki boravak ovdje, prožet šetnjama živopisnim pjacama i uskim uličicama, za mene lično, predstavlja izuzetno nadahnuće i inspiraciju. Ako govorimo o tome gdje je Kotor danas moramo poći od nekoliko nepobitnih činjenica. One, u prvom redu, govore da je u proteklih petnaestak godina došlo do njegovog snažnog pozicioniranja, ponovo, na turističkoj mapi Evrope i svijeta, velikih investicionih poduhvata ali i doseljavanja značajnog broja stranaca koji su svoju sudbinu da li privremeno, da li trajno vezali za ovaj grad”, dodao je Milatović.

Jakov Milatović i Vladimir Jokić/ Foto: Služba za informisanje Predsjednika CG

Takvi trendovi, kako je istakao predsjednik, pored snažnih ekonomskih efekata, sa sobom nose i “brojne izazove koji zahtijevaju pozornost lokalne i državne vlasti”.

“Ta pozornost podrazumijeva razvoj i implementaciju održivih politika koje se tiču Kotora, kako bi one, istovremeno, bile u funkciji daljeg razvoja grada ali i očuvanja njegovog neponovljivog duha i ove neponovljive kotorske posebnosti. Kotor ne smije postati talac sopstvene privlačnosti i puko stjecište izletničkog turizma već mora ostati naša autentična destinacija, naš grad, koji će na pravi način valorizovati svoje potencijale”, naglasio je Milatović.

Naveo je da brižljivo prostorno planiranje, nadogradnja postojeće infrastrukture i očuvanje kulturno-istorijskog blaga predstavljaju “ključne” izazove, kada je u pitanju dalji razvoj Kotora.

“Donošenjem posebnog zakona o gradu Kotoru i uvažavanjem njegovog nesumnjivog značaja za Crnu Goru stvorio bi se pouzdan temelj za uspješno suočavanje sa navedenim izazovima i kreirao povoljan ambijent za unaprjeđenje života svih stanovnika u ovoj zajednici, ali prije svega, sačuvao duh Kotora grada. U tom smislu doživljavam i Inicijativu za povratak statusa grada Kotoru, koju mi je predsjednik opštine sada predao a koju ću ja, uz punu podršku, proslijediti državnim organima nadležnim za njeno sprovođenje – Vladi Crne Gore i Ministarstvu javne uprave. Primijetili ste da sam, u okviru ovog izlaganja, u više navrata koristio termin „grad“ opisujući Kotor, čime sam i u simboličkom smislu iskazao odnos prema navedenoj Inicijativi”, kazao je Milatović.

Jakov Milatović/ Foto: Služba za informisanje Predsjednika CG

“Drage Kotoranke i Kotorani, vi koji imate privilegiju da vas bude zvona sa katedrale svetog Tripuna i crkve svetog Nikole, da vam jutra i večeri budu obojeni neponovljivim triptihom mora, neba i kamena, nezavisno odakle ga posmatrali – iz Starog grada ili Dobrote, sa Prčnja ili Mula, iz Risna, Perasta, Škaljara ili Stoliva, vaš glas mora biti presudan u kreiranju budućnosti ovoga grada, našeg istorijskog grada Kotora”, kazao je predsjednik.

U Predsjedniku Crne Gore, kazao je, imate pouzdanog saveznika za svaku inicijativu koja doprinosi prosperitetu ovog predivnog mjesta u kome se, “poput dragulja, čuva najznačajniji dio naše kulturne baštine”.

“U uvjerenju da će Inicijativa za vraćanje statusa grada Kotoru biti sprovedena u djelo i da će Kotor, i u formalnom smislu, povratiti status koji je vjekovima imao, zahvaljujem se na gostoprimstvu i prilici da vam se obratim. Živio grad Kotor i živjela Crna Gora”, zaključio je Milatović.

Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA