(VIDEO) Krtolica: Kroz projekte Opština Nikšić će riješiti probleme duž korita Gračanice

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić Vidak Krtolica istakao je da je loše stanje korita rijeke Gračanice jedan od većih problema grada. Nelegalna i nekontrolisana eksploatacija pijeska i šljunka u ranijem periodu, kao i nekontrolisano odlaganje raznog otpada od strane građana uzrok su te je situacija kada je Gračanica u pitanju katastrofalna.

„Ušli smo u rješavanje toga problema odmah. Međutim, građani moraju da budu svjesni da to sve iziskuje određeno vrijeme, s obzirom da mi ništa ne možemo da radimo bez projektne dokumentacije“, kazao je Krtolica u jutarnjem programu RTNK.

Opština će u rejonu Gračanice realizovati dva projekta, od kojih se jedan odnosi na regulaciju korita te rijeke na dionicama postojećih mostova, a njih je šest. Krtolica pojašnjava da će se izvršiti adaptacija korita 50 metara uzvodno i nizvodno od svakoga mosta.

„Pare smo obezbijedili od Adaptacionog fonda Ministarstva poljoprivrede u vrijednosti od 150.000 eura. UNDP je raspisao tender za izradu projektne dokumentacije,  projekat je završen, revizija projekta je završena i projekat je uvršten na jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata i vrijednost je projekta oko tri miliona eura“, rekao je Krtolica.

Planiranim će se riješiti i problem poplava kao i erozije tla.

Drugi projekat Opštine odnosi se na uređenje terena industrijske biznis zone „Gračanica“ i  obuhvata sanaciju terena i stvaranje uslova za proširenje industrijske biznis zone od mosta kod kapije Sektora transporta Boksita  do mosta ispod Žirovnice.

„Mišljenja smo da će se ova dva projekta definitivno i riješiti problem nelegalnog odlaganja komunalnog otpada i da će se prije svega uticati na svijest građana o problemu nelegalnog odlaganja otpada“,smatra Krtolica.

Od 2012. godine, istakao je on, nije izdata ni jedna dozvola za koncesiju u rejonu rijeke Gračnice,pa trenutno ni jedna firma ne obavlja te poslove u pomenutom dijelu.

 „Od Sekrearijata za inspekcijski nadzor sam informisan da je proces pokrenut protiv jedne firme koja ne vrši eksploataciju  već je tu postavila mašine za drobljenje građevinskog otpada. Međutim, naloženo im je da se povuku i već se povlače.Tako da smo taj problem riješili“, kaže Krtolica.

U dijelu romskog naselja uz Gračanicu, gdje je i buvlja pijaca, Opština je postavila četiri kontejnera od pet kubika koji se svakodnevno prazne, a jednom nedjeljno mehanizacija „Mašinskog prstena“ i Kmunalnog preduzeća čisti taj dio.

Ipak, istakao je Krtolica, sve te mjere nisu dovoljne  da bi se spriječilo formiranje divljih deponija, pa Opština planira da postavi video nadzor.

„Kolege iz Komunalne policije su Agenciji za zaštitu podataka  poslale kompletnu dokumentaciju koja treba za dobijanje saglasnosti za postavljanje video nadzora ne samo u nivou Gračanice nego svi deponijama na teritoriji opštine Nikšić. Sama Gračanica će, mislim, imati  oko pet zona video kamera tako da ćemo na taj način najprije da riješimo problem nelegalnog odlaganja otpada“,najavio je Krtolica.

Biljana Brašnjo

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA