(VIDEO) Kovačević: Strateškim planom razvoja do boljih demografskih podataka u Nikšiću

Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Nikšić veoma je važan korak lokalne samouprave u daljim planovima za unapređenje sveukupnog ambijenta u teritorijalno najvećoj opštini u Crnoj Gori.  Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević za RTNK je podsjetio da se taj dokument odnosi na period 2023-2028.godina, te da je usvajanjem odluke o donošenju Strateškog plana “udaren pravac” razvoja Nikšića u narednom period.

“Neko je sugerisao da je trebalo možda sačekati da prođe popis stanovništva. Međutim, mi imamo određeni uvid u stanje. Ono što su negdje trendovi oni pokazuju da će vjerovatno biti manji broj stanovnika u odnosu na 2011. godinu i onda jednostavno potrebno je bilo raditi na infrastrukturi i na svemu ostalom da bi se taj broj, recimo, u narednom period povećao ili da se ne bi dalje smanjivao odliv stanovništva”, istakao je Kovačević u emisiji “Naše jutro” Televizije Nikšić.

U samom dokumentu, pojasnio je Kovačević, ostavljeno je prostora da se mogu primijeniti rezultati aktuelnog popisa kada se sami Strateški plan bude realizovao. Inače popis u Nikšiću, rekao je Kovačević koji je i predsjednik Popisne komisije, protiče u najboljem redu. Neke određene probleme, istakao je, brzo su riješili. Nikšić ima dovoljan broj popisivača pa Kovačević čekuje da će postupak biti završen u predviđenom roku i da će se dobiti tačni podaci.

“Važno je da građani daju tačne podatke o sebi jer je to bitno za kreiranje nekih budućih politika i kada je opština Nikšić u pitanju i kada je u pitanju država Crna Gora”, ponovio je Kovačević.

Preseljenje RTNK u nove prostorije jedan od najvažnijih događaja u 2024.

U  Nikšiću se radi i radiće se, najavio je prvi čovjek Opštine.

Rezultate rada u ovoj godini sumiraće na njenom kraju kada će najaviti i planove za narednu.

“Početkom naredne godine nas čeka jedan lijep događaj, a to je preseljenje ove kuće (RTNK) u nove prostorije što će biti jedan događaj kojem ćemo se zaista svi radovat”, istakao je Kovačević.

Kako je naglasio, prema podacima iz Uprave za kapitalne investicije Opština Nikšić je ove godine najbolje iskoristila  državni kapitalni budžet.

“Što znači da je lokalna samouprava efikasno djelovala u tom pravcu, završila najviše projekata, raspisano je najviše tendera po projektima koje smo mi kandidovali i to se vidi na samom terenu”, naglasio je Kovačević.

Kroz projekat gradskih opština do razvoja pojedinih dijelova Nikšića

Na minuloj sjednici Skupštine opštine jednoglasno je usvojena inicijativa, koju je podnio predsjednik Skupštine opštine Nemanja Vuković, da Nikšić dobije status  Grada.

Kovačević naglašava da očekujeda u Vlada i Skupština Crne Gore imaju razumijevanja za tu inicijativu i da shvate koje sve benefite od toga može imati ne samo Nikšić već i država.

A Nikšić bi, između ostalog, dobijanjem statusa Grada imao povećanje priliva određenih prihoda. Međutim, Kovačević ističe druge benefite poput mogućnosti da kroz projekte gradskih opština poboljšaju stanje u pojedinim krajevima nikšićke opštine.

“Ono što bi negdje nama konkretna korist bila jeste što bi mogli da formiramo i gradske opštine i da tako razvijamo određene krajeve naše opštine, a Nikšić kao opština koja je teritorijalo najveća zaista ima potrebu za svim tim. Tu se naravno u prvom redu uvijek spominje Župa nikšićka kao gradska opština, ali mi bi mogli kroz projekat formiranja novih gradskih opština, recimo u Grahov ili na Velimlju, ili Vilusima da oživljavamo neke krajeve koji su trenutno malo zamrli i što se tiče broja stanovnika i privrede i svega. Tako da zaista taj status daje brojne benefite i mislim da bismo ga mi kao grad umjeli valorizovati. To bi bilo i važno zašto što planiramo da se Nikšić kandiduje za Evropsku prestonicu kulture”, smatra Kovačević.

Predložiće osnivanje Sekretarijata za pitanja OSI

Lokalna smaouprava Nikšića, rekao je Kovačević, uvažava inicijative predstavnika osoba sa invaliditetom (OSI).Smatra da ih u narednom period treba više uključivati u sve procese.

“Za neki naredni mandat kada budemo formirali novu lokalnu samoupravu jedan od predloga koji ćemo dati će biti i da postoji jedan sekretarijat koji će se baviti tim pitanjima i da neka od osoba sa invaliditetom vodi taj sekretarijat, da ih uključimo aktvno u društveni proces i u politiku. Tako da i dalje ćemo raditi na svemu tome, implemenirati ono što su njihove ideje, ono  što su naše ideje, a sve u cilju boljeg kvaliteta života osoba sa invaliditetom”, kazao je Kovačević.

U Studenačkim glavicama novi azil za napuštene životnje

Opština Nikšić od nedavno ima još jedan važan dokument, a to je Program za kontrolu populacije pasa na terioriji opštinekoji je izradio lokalni Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Kovačević ističe da će Program implemenitirati naredne godine.

“S obzirom da zemljište već postoji, potrebno je zvanično usvajanje Programa i mislim da može početkom naredne godine da se raspiše tender da se taj azil izgradi da onda negdje sredinom godine možemo da krenemo u rješavanje tog problema”, najavio je Kovačević.

Nikšić dio Evropske mreže gradova

Nedavno je bio na Samitu evropskih gradonačelnika u Dortmundu, a Nikšić je postao dio Evropske mreže gradova.

Napadače na Pavićevića adekvatno procesuirati

Sugrađaninu Bošku Pavićeviću, koji je prije nekoliko večeri brutalno pretučen u centr grada, Kovačević je požćelio brz oporavak. Pohvalio je brzu reakciju policije koja je razotkrila I uhapsila napadače.

“Nadam se da će se to adekvatno procesuirati na način da i ti mladi ljudi shvate da su napravili jednu veliku grešku sa takvom reakcijom kakvu su imali”, kazao je Kovačević.

Nikšićka gimnazija ponos grada i države

Gimnazija “Stojan Cerović” obilježila je jubilej-110 godina od osnivanja.

To jejedan značajan jubilje kada je grad Nikšić u pitanju i zaista nikšićka gimnazija jeste jedna od prepoznatljivosti Nikšića ne samo na prostoru Crne Gore već i na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Mnogi đaci koji su potekli iz nikšićke gimnazije su danas uspješi doktrori, akademici, naučnici. u prošlosti je to tako bilo i vjerujemo da će tako biti i u budućnosti”, naglasio je Kovačević.

Biljana Brašnjo

foto/video:RTNK

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents