(VIDEO) Intezivirani radovi na uređenju kvartova u užem jezgru Nikšića

Uvažavajući ideje i potrebe građana, kao i finansijske i tehničke mogućnosti, lokalna uprava trenutno izvodi radovi na uređenju više gradskih kvartova u Nikšiću. Kako navode iz Opštine, nastojaće i u narednom period da rade na asfaltiranju  prostora oko zgrada, uređenju zelenih površina, sređivanju  atmosferske i fekalne kanalizacije jer su to neki od ključnih problema  sa kojima   se sureću stanari  gradskih  kvartova.

Intenzivirani su radovi na uređenju kvartova u užem gradskom jezgru. Po riječima Predraga Višnjića iz Sekrtetarijata za invensticije i projekte  to je i rezultat  uspješne komunikacije i saradnje sa građanima, jer lokalna uprava Nikšića nastoji, u skladu sa mogućnostima, izaći im u susret.

Jedan od kvartova gdje se radovi privode kraju je Grudska mahala. Vrijednost projekta je oko 700 hiljada eura, a izvođač radova je “Akropolis” firma iz Nikšića

“U želji da gradski kvartovi budu što sređeniji  a  time i stanari imaju adekvatnije  uslove za život , još jedan dio grada  uskoro će dobiti ljepši izgled,” ističe Višnnjić

Višnjić napominje da će nastojati i u narednom period da rade na asfaltiranju  prostora oko zgrada, uređenju zelenih površina, sređivanju  atmosferske i fekalne kanalizacije jer su to neki od ključnih problema  sa kojima  se sureću stanari  kvartova.

Bojana Kostić

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA