(VIDEO) Centar za romske inicijative obilježio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

U susret Evropskom danu borbe protiv trgovine ljudima, Centar za romske inicijative je, u okviru projekta „Uvažavanje različitosti kao alat za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja“ organizovao aktivnost koja je imala za cilj podizanje svijesti mladih o različitim oblicima trgovine ljudima.

Naime, ta NVO planira da u narednom periodu posjeti 11 srednjih škola u šest crnogorskih gradova kako bi učenike informisala o različitim oblicima trgovine ljudima, ponudila im odgovore na sve nedoumice i nepoznanice i edukovala ih o načinima prevencije i borbe sa tom društveno devijantnom pojavom.

Vrata su im prvo otvorile škole iz Nikšića – Srednja stručna i Ekonomsko – ugostiteljska u kojima je postavljen info punkt sa porukom „Saznaj šta znači trgovina ljudima“ i dijeljen promotivni materijal.

Na ovaj način ta NVO je obilježila 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Posjetom školama u Nikšiću Centar za romske inicijative obilježio je 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i ujedno započeo realizaciju projekta „Uvažavanje različitosti kao alat za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od Ambasade SAD u Crnoj Gori, kroz Program grantova Demokratske komisije.

Mina Gezović
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA