Vatrogascima u Danilovgradu potrebna dva vozila za gašenje požara

Služba zaštite i spašavanja ima 21 zaposlenog, od čega ih je u operativnom sastavu 18, među kojima 15 vatrogasaca, spasilaca i, kako navode iz Službe, taj broj trenutno nije zadovoljavajući kada se uzme u obzir složenost poslova i broj intervencija tokom godine.

– Svi vatrogasci posjeduju ličnu zaštitnu opremu za gašenje požara prema svim standardima EU. Kada je u pitanju kolektivna oprema ona je u dobrom stanju, redovno se održava uprkos visokim troškovima održavanja i nedovoljnom broju adekvatnih servisa na teritoriji države. Služba je prepoznala potrebu nabavke dodatnog broja vozila, najmanje dva, od kojih bi jedno vozilo bilo namijenjeno za gašenje šumskih požara, a drugo, manjeg gabarita, za intervenisanje na mjestima na kojima je prostor ograničen za saobraćaj većih kamiona. Takva je situacija, primjera radi, u dijelu centra grada kao i u podnožju brda Taraš, gdje većim kamionom nije moguće proći. U cilju rješavanja ovog problema Služba će pokušati da nabavi ova vozila kroz međunarodne predpristupne projekte – navode iz Službe zaštite i spašavanja.

Ističu da su započeli servisiranje vozila i inoviranje opreme koja je utrošena ili upotrijebljena tokom požarne sezone.

– S obzirom na činjenicu da se bliži zimski period u kojem Služba po pravilu ima povećan broj intervencija na gašenju požara u zatvorenom prostoru, i u toku kojeg je naglašen rizik od poplava koje prijete da ugroze objekte na najnižim kotama u slivnom području Rijeke Zete, Služba zaštite i spašavanja je preduzela niz aktivnosti na adekvatnoj pripremi, koje podrazumijevaju servis pumpi za crpljenje vode, kontrola čamaca i lične zaštitne opreme koju koriste spasioci prilikom intervenisanja na vodama. Kada su u pitanju požari obavlja se kontrola lične i kolektivne zaštitne opreme. Kroz projekat RESCOMM, Služba je nabavila 30 kompleta za gašenje požara – kažu iz Službe zaštite i spašavanja

Kao jednu od značajnih aktivnosti Službe, navode pokretanje ažuriranja Plana zaštite i spašavanja od požara, koji je urađen 2018. godine, a predsjednik Opštine je formirao radnu grupu koja će izvršiti ažuriranje ovog značajnog plana.

Građani da očiste dimnjake

Građani koji za ogrev upotrebljavaju čvrsta goriva drvo, pelet, ugalj prije početka grijanja, trebalo bi da očistite dimnjake na svojim objektima, a oni koji se griju uz pomoć klima-uređaja, aparata i peći na električnu energiju u obavezi su da provjere električne instalacije.

– Značajan problem postoji u stambenim zgradama čiji dimnjački odvodi nijesu čišćeni duži vremenski period. Upravo su ovo potencijalni izvori požara na stambenim jedinicama gdje ima dovoljno gorive materije koji u kombinaciji sa izvorom toplote i lošim stanjem dimnjačkog odvoda mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja na objektima zajedničkog stanovanja. Ovo se jednostavno može spriječiti čišćenjem dimnjačkih odvoda. U značajnoj mjeri građani su svjesni opasnosti i poštuju predviđene mjere. Povećan rizik od nastanka požara postoji i u seoskim domaćinstvima, posebno u onima sa pomoćnim objektima, gdje zbog loših instalacija i pražnjenja usljed nevremena može doći do požara – saopštili su iz Službe zastite i spašavanja.

Foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA