Vandalizam: Na Šetalištu Alekse Backovića polomljen mobilijar

Uzaludan je bio trud stanara duž Šetališta Alekse Backovića da uz pomoć gradskog Komunalnog preduzeća urede prostor oko zgrada u kojima žive. Tokom prethodne noći vandali su u najvećem dijelu Šetališta polomili mobilijar, odnosno betonske korpe za otpatke.

Izvalili su ih iz ležišta pa je ranoranioce na Šetalištu jutros zatekao veoma ružan prizor-razbacane korpe i smeće.

Nove betosnke korpe postavljene su tokom prošle godine kada je duž Šetališta obnovljen i ostali, inače takođe od strane vandala polomljeni mobilijar.

 foto: Portal RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA