Ustanovljen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudskim organima

Komitet Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudskim organima, koji je održan 25-26.oktobra 2023. godine u Strazburu, a kojim je po prvi put kao predstavnik Crne Gore predsjedavao Radovan Nikolić, generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja ustanovio je 25. mart kao Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudskim organima.

Članovi Komiteta razmijenili su informacije i iskustva na temu ljudskih prava u oblasti biomedicine i zdravlja i transplantacije organa i u tom smislu kroz prezentacije relevantnih nacionalnih institucija i internacionalnih organizacija, prezentovane su i konkretne aktivnosti i planovi protiv trafikinga ljudskih organa.

Pored toga, imenovani su predstavnici Komiteta Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudskim organima u drugim komitetima i utvrđene su glavne aktivnosti Komiteta u narednom dvogodišnjem periodu. Takođe, dogovoreno je održavanje niza bilateralnih sastanaka Nikolića sa ambasadorima nekoliko država pri Savjetu Evrope, u cilju potpisivanja i ratifikacije Konvencije o borbi protiv trgovine ljudskim organima. Sljedeće plenarno zasijedanje zakazano je za maj naredne godine.
Podsjećamo da je u aprilu ove godine Nikolić izabran za predsjedavajućeg od strane država članica na mandat od dvije godine, te da je ovo prvi put da predstavnik države Crne Gore ima priliku da predsjedava Komitetom Savjeta Evrope. Ovo je svakako velika prilika za promociju Crne Gore, imajući u vidu aktuelnost i značaj ovog pitanja na međunarodnom planu.

Foto: CdM

NIKŠIĆ PROGNOZA