USSCG: Očuvanje radnih mjesta je u interesu zaposlenih ŠIK Polimlje Berane

Na inicijativu Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Sindikalne organizacije ŠIK Polimlje Berane, danas je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Uprave za šume i menadžmenta preduzeća. Sastanak je održan sa ciljem iznalaženja rješenja za očuvanje radnih mjesta gotovo 70 zaposlenih.

– Nagomilani, dugogodišnji problemi koji su potresali ovo preduzeće i odnosi sa nadležnim institucijama za posljedicu su imali gašenje kompletnog pogona i otpuštanje gotovo 70 zaposlenih, onih zaposlenih kojih su gotovo dvadeset godina proveli u ovom preduzeću, a koji su sada dovedeni u situaciju da budu socijalni slučajevi bez perspektive na crnogorskom tržištu rada, saopšteno je iz USSCG.

Uvažavajući sveukupnu situaciju, a posebno položaj zaposlenih koji su kolateralna šteta prethodnih dešavanja, učesnici sastanka su kroz konstruktivni dijalog došli do zajedničkog zaključka u vezi sa prevazilaženjem postojećeg problema.

– Zaključak podrazumijeva aktivno uključivanje svih strana učesnica sastanka i u konačnom postizanje poravnanja kroz postupak alternativnog rješavanja sporova. USSCG očekuje da će rezultat ovog sastanka biti očuvanje radnih mjesta u interesu zaposlenih, samog preduzeća, Opštine Berane i države, zaključuje se u saopštenju.

Foto: USSCG

NIKŠIĆ PROGNOZA