Uskoro konkurs za izradu stambeno-poslovnog kompleksa „Sunčani grad“

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), u saradnji sa Opštinom Nikšić, uskoro će raspisati međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovnog kompleksa „Sunčani grad“ koji bi se podigao u neposrednoj blizini EPCG Željezara Nikšić. Za te namjene Odbor direktora EPCG opredijelio je ukupno 120 hiljada eura i zadužio menadžment Kompanije da u saradnji sa stručnim konsultantima pripremi svu potrebnu dokumentaciju.

Iz EPCG su kazali da je izradu idejnog rješenja, kojim će se na kvalitetan način valorizovati prostor u istočnoj zoni i zoni Gračanica – sjever u okviru Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, inicirao predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

„Direkcija za razvoj i investicije i Direkcija za pravne poslove su, u saradnji sa stručnim konsultantima, već pripremile nacrt konkursnog zadatka koji sadrži grafički prikaz budućeg kompleksa sa katastarsko-geodetskom podlogom, kao i foto i video dokumentaciju.

Najbolje rješenje, po odluci kompetentnog žirija, koje bude pristiglo na Konkurs, biće nagrađeno sa 50 hiljada eura, za drugonagrađeni rad  predviđeno je 20 hiljada, a za trećenagrađeni 10 hiljada eura.  Predviđen je i otkup još dva rada sa po pet hiljada eura“, navodi se u saopštenju.

Sredstva za konkursni fond obezbijediće EPCG.

„Učešće Opštine, kao raspisivača, treba da omogući direktno sprovođenje prvonagrađenog rada uz primjenu propisa za sprovođenje u skladu sa Memorandumom o saradnji Opštine i  EPCG kojim će biti definisani i uređeni odnosi između raspisivača konkursa.

Predlog za trajanje konkursa je 90 dana. Konkursni žiri trebalo bi da bude sastavljen od sedam članova, od kojih će dva biti stranci s obzirom na međunarodni karakter konkursa. Predviđena su i dva stručna izvjestioca konkursa, kao odgovorno lice zaduženo za administrativne potrebe konkursa“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: EPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA