Uprava prihoda i carina dobila specijalizovani uređaj i terensko vozilo

Odjeljenje za međunarodne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva doniralo Upravi prihoda i carina značajnu specijalizovanu kontrolnu opremu i vozilo.

Doniran je specijalizovani uređaj koji će doprinijeti efikasnijem obavljanju carinske kontrolne funkcije i omogućiti brži protok ljudi i roba, kao i terensko vozilo za potrebe suzbijanja krijumčarenja.

Kako je saopšteno iz Uprave prihoda i carina tokom sastanka konstatovana je dobra saradnja i razgovaralo se o nastavku podrške, posebno u dijelu naprednih obuka za službenike Uprave prihoda i carina, te i drugih vidova ekspertske podrške Upravi prihoda i carina.

Vladimir Bulajić, direktor Uprave prihoda i carina zahvalio se na podršci koju Britanska ambasada i Odjeljenje za međunarodne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova UK u kontinuitetu pruža Upravi prihoda i carina kroz donacije vrijedne opreme za suzbijanje krijumčarenja i specijalističke obuke carinskih službenika.

“Prije svega želim da iskažem zahvalnost Britanskoj ambasadi i Odsjeku za međunarodne operacije britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova za podršku koju u kontinuitetu pružaju Upravi prihoda i carina u cilju suzbijanja svih oblika prekograničnog kriminala, kako donacijama opreme, tako i specijalističkim obukama za unapređenje vještina službenika ove Uprave”, poručio je Bulajić.

NIKŠIĆ PROGNOZA