Univerzitetu Crne Gore dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje

Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu Crne Gore Erasmus povelju za visoko obrazovanje 2021 -2027 (Erasmus Charter for Higher Education). Zahvaljujući dobijanju povelje, Univerzitetu Crne Gore se otvara mogućnost za učešće u velikom broju internacionalnih projekata kojima će nastavni i naučnoistraživački proces dobiti značajnu podršku za dalji razvoj i unapređenje.

Na osnovu ove povelje, Evropska komisija dodjeljuje visokoškolskim institucijama iz programskih zemalja akreditaciju uz koju mogu konkurisati i učestvovati u projektima Erasmus+ programa. Ova mogućnost je, od decembra prošle godine, otvorena i za univerzitete Zapadnog Balkana.

„Povelja predstavlja i priznanje Univerzitetu Crne Gore za kvalitet evropske i internacionalne saradnje i ujedno obavezuje Univerzitet da poštuje osnovna načela Erasmus programa. Riječ je o načelima ravnopravnosti, transparentnosti, i usklađenosti standarda obrazovanja sa standardima EU. Poveljom se Univerzitet obavezuje da će i dalje podsticati članove akademske zajednice na internacionalnu saradnju, bilo kroz program mobilnosti ili realizaciju internacionalnih projekata i kontinuirano raditi na unapređenju uslova za mobilnost studenta i osoblja po uzoru na razvijene evropske univerzitete, saopšteno je iz UCG.

Takođe, u skladu sa prioritetima Erasmus+ programa za period 2021-2027. godine, UCG se obavezuje da će podsticati učešće u programima mobilnosti studenata koji dolaze iz vulnerabilnih grupa, podsticati aktivnosti koje doprinose očuvanju životne sredine i održivom razvoju, raditi na daljoj digitalizaciji procesa te na realizaciji inicijative Erasmus studentske kartice (Erasmus Student Card) i stvarati uslove za uvođenje i promovisanje Erasmus mobilne aplikacije (Erasmus+ mobile App ) za studente Univerziteta Crne Gore.

Iz Univerziteta Crne Gore (UCG) navode da su dominantno posvećeni politici i ideji internacionalizacije.

„Povelja je ishod kontinuiranog nastojanja UCG da obezbijedi atraktivne uslove za naučni i umjetnički rad, kako za svoje zaposlene, tako i za strane istraživače, kroz stvaranje kvalitetnih predispozicija za kratkoročne ili dugoročne periode dolazne i odlazne mobilnosti. Cilj je i privući što veći broj stranih studenata, kroz akademsku otvorenost i ponudu određenog broja predmeta i studijskih programa na engleskom jeziku.“

Aktivnosti na polju internacionalizacije su takođe usmjerene i na jačanje postojećih i izgradnju novih partnerstava sa renomiranim visokoobrazovnim ustanovama iz regiona i Evrope, zasnovanih na uspostavljanju zajedničkih studijskih programa na svim nivoima studija, na pripremi i realizaciji zajedničkih istraživačkih i strukturnih projekata.

Rezultati na polju internacionalizacije, među kojima su i nedavno dobijeno punopravno članstvo u konzorcijumu evropskih univerziteta ULISEUS i članstvo u mreži Evropskog koledža za bezbjednost i odbranu (ESDC), ukazuju da mali univerzitet koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske unije, ostvaruje veliki uspjeh, te da je sve više prepoznatljiv u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, zaključuje se. 

Foto: UCG

NIKŠIĆ PROGNOZA