„UN snažno posvećena pružanju pomoći Crnoj Gori u oblasti zdravstva“

Podizanje nivoa zdravstvenih usluga, kadrovsko, infrastrukturno i tehnološko unapređenje i razvoj zdravstvenih servisa kroz digitalizaciju sistema zdravstva, prioriteti su Ministarstva zdravlja, u čemu će veliku pomoć i podršku i u narednom periodu pružiti agencije Ujedinjenih nacija (UN), saopšteno je na sastanku ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa vršiocem dužnosti rezidentnog koordinatora UN i šefom kancelarije IOM u Crnoj Gori Vladimirom Gjorgjevim.

Zahvaljujući se na dosadašnjoj pomoći i podršci UN agencija, Ministar Šimun je naglasio da je Crna Gora nedvosmisleno opredijeljena na putu ka Evropskoj uniji i posvećena ciljevima održivog razvoja, te da je na tom putu veoma značajna pomoć međunarodnih organizacija.

„Zajedničkim angažmanom i partnerskim odnosom nacionalnih i međunarodnih institucija, u prvom redu UN agencija (SZO, UNICEF, UNDP), možemo značajno unaprijediti sistem i obezbijediti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima“, ocijenio je ministar Šimun.

On je podsjetio na oblasti u kojima je ta saradnja već razvijena, kroz projekte koji su se realizovali ili su u fazi realizacije, kao što su rani razvoj djeteta, digitalizacija zdravstvenig sistema, proces imunizacije i drugi. Vršilac dužnosti rezidentnog koordinatora UN Vladimir Gjorgjiev čestitao je ministru zdravlja imenovanje i najavio nastavak saradnje sistema UN i Vlade u oblasti zdravstva.

„Jačanje sistema zdravstvene zaštite i politika koje se tiču te oblasti važan su segment petogodišnjeg Okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2023- 2027., kojim je definisana saradnja UN i Vlade na putu ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja. Taj proces direktno doprinosi ubrzanju EU integracija, imajući u vidu visok stepen komplentarnosti Agende održivog razvoja i procesa pristupanja EU.“ – kazao je Gjorgjiev, naglasivši da sistem UN ostaje snažno posvećen nastavku pružanja podrške Crnoj Gori u ostvarivanju nacionalnih prioriteta.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici SZO i UNICEF-a.

Foto: Ministarstvo zdravlja

NIKŠIĆ PROGNOZA