„Ukoliko Uprava NPCG ne bude poštovala rješenje, organizovaćemo dalje proteste“

Dragan Duda Čavor i Perica Radonjić u ime Odbora mještana Lovćena i Njeguša juče na naplatnom punktu Bjeloši Krstac na kratko zaustavili naplatu ulaznica i zatražili da im se dostavi dokument na osnovu kojeg traže novac.

Oni tvrde da Uprava Nacionalnih parkova ne poštuje rješenje od Ministarstva kapitalnih investicaja i nezakonito naplaćuje ulaz i traže od nadležnih institucija da upozore NPCG da poštuje zakon, u protivnom organizovaće proteste u narednom periodu. Iz NPCG su međutim kazali Pobjedu da su pročitali izvještaj Ministarstva, ali da u njemu ne vide da treba da prestanu sa naplaćivanjem ulaza nego samo da maknu rampu, a ona ionako ne postoji.

Zaposleni na rampi zatečeni

Čavor je kazao Pobjedi da ovo datira od početka ove godine kada su saznali da se vrši naplata na kontrolnom punktu Bjeloši Krstac od strane zapošljenih u NP Lovćen i tada je sa Radnjićem u ime odbora mještana Lovćena i Njeguša na rampi u Bjelošima i tražili da im daju dokumenat na osnovu kojeg vrše naplatu.

„Zatečeni zaposleni na rampi nijesu htjeli da nam daju bilo kakav dokument, ali oni to nijesu htjeli, pa smo smo pozvali policiju. Došla su onda njihova dva službenika koji su tražili takođe dokument po kojem se naplaćuje ulaz i poslije naredbe donijeli su rješenje od 7. oktobra 2020. godine i tada smo odustali od daljih protesta“, priča za Pobjedu Čavor dodajući da su tada angažovali advokata Aleksandra Kovačevića koji je nakon postupka dobio rješenje 7. juna ove godine od Ministarstva kapitalnih investicija – Odjeljenje za drugostepeni postupak.

„Ovim rješenjem je poništeno rješenje od 7. oktobra 2020. godine. Od 7. juna čekamo da Uprava NPCG postupi po rješenju koje smo nedavno dobili, a kako to nijesu uradili do danas, a prošlo je više od mjesec dana naš advokat se ponovo obratio Ministarstvu kapitalnih investicija 28. juna ove godine sa intervencijom da Ministarstvo preduzme pravne radnje kako bi se njihovo rješenje poštovalo, i nijesmo još dobili odgovor“, ističe Čavor.

Sa svim ovim su obavijestili Odbor Njeguša i Lovćena i donijeli odluku da juče on i Radnjić pođu na naplatni punkt i ponesu navedenu dokumentaciju i zatraže poštovanje pravosnažnog rješenje o ukidanju rampi.

„Na naplatnom punktu smo zatekli Filipa Radunovića radnika NP Lovćen i dali mu rješenje. On je pozvao izvjesnog Boškovića koji mu je nadređeni i rečeno nam je da se sklonimo s puta. Bošković je došao sa Miodragom Bogdanovićem kojeg lično odavno poznajem i koji me je pitao što ne puštam da naplaćuju ulaz i što mi znači zabrana. Ja i Radnjić nijesmo htjeli da izazovemo konflikt i ulazimo u raspravu već smo im saopštili da su naše namjere prijateljske i da smo samo htjeli momcima koji vrše naplatu da skrenemo pažnju da ako to nastave da ćemo biti prinuđeni da pritiv njih podnosimo krivične prijave“, objasnio je Čavor.

O svemu ovome obavijestio je i policiju, i dao izjavu u OB Cetinje.

Na kraju je kazao da ,,ukoliko nadležne institucije ne zaustave ovo krivično djelo koje se vrši na ulasku u Lovćen i ukoliko se ne ispoštuje rješenje izdato od nadležnog organa mještani Lovćana – Njeguši i ljubitelja Lovćena će uskoro organizvoati proteste na navedenim naplatnim punktovima jer su odlučni da istrajemo na poštovanje zakona“.

Iz NPCG ne vide ništa sporno

Iz NPCG su kazali Pobjedi da su pročitali izvještaj od 28. juna ove godine koji je donešen od Ministarstva kapitalnih investicija, Direkcije za nadzor drzavnih puteva,.

„U izvještaju se jasno vidi da isti ne spore pravnu osnovanost NPCG na naplatu ulaska i korišćenje zemljišta NP Lovćen s obzirom da je isto propisano posebnim zakonima. U Izvještaju o rezultatima ispitnog postupka koji je sačinio Inspektor za državne puteve, Siniša Balšić je između ostalog utvrđeno da se naplata ulaznica u NP Lovćen vrši na osnovu Rješenja Ministarstva saobraćaja i pomorstva, da na spornim lokacijama gdje se vrši naplata ulaznica postoje privremenii pomoćni objekti, ali da nema rampi koje ometaju saobraćaj ili kojima se isti zaustavlja“, kazali su iz NPCG i dodali da je članom 21 Zakona o nacionalnim parkovima strogo definisano plaćanje naknade za ulazak u nacionalni park dok se licima koja žive i posjeduju nepokretnosti u nacionalnom parku i njihovim članovima uže porodice ne naplaćuje naknada, što je jasno i definisano odlukom JPNPCG.

„Svakako da ćemo shodno članu 21 Zakona o nacionalnim parkovima poštovati slovo zakona te da lica koja posjeduju nepokretnosti u nacionalnim parkovima i koja žive tu zajedno sa članovima njihove uže porodice neće morati da plaćaju naknadu prilikom ulaska, dok će ostala lica biti obavezna na plaćanje naknade prilikom ulaska, jer u suprotnom nanijela bi se nenaknadiva šteta za JPNPCG i državu uopšte“, poručili su iz NPCG. 

Izvor: Dnevno

NIKŠIĆ PROGNOZA