UIP Media centru: Uprava nije i neće biti adresa za lične obračune

Nijesu istiniti navodi Gorana Đurovića da se povodom inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora zbog navodno nezakonitog imenovanja direktorice TVCG Marije Tomašević nije postupalo, već naprotiv, u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima, preduzeto je niz mjera i radnji od strane inspekcije rada na utvrđivanju relevantnih činjenica u konkretnom predmetu, a koje su između ostalog pribavljane od strane drugih državnih organa, službenim putem, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

To je saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) nakon inicijative koju je Media centar podnio Vladi za razrješenje direktorice Uprave za inspekcijske poslove Ane Vujošević.

Iz Uprave ističu da je nakon obraćanja Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom za utvrđivanje krvnog srodstva između imenovane i Dražena Medojevića, inspekcija rada od Ministartstva unutrašnjih poslova dobila odgovor kojim je potvrđeno da su Marija Tomašević i Dražen Medojević brat i sestra, nakon čega se postupajući inspektor obratio Skupštini Crne Gore, 5.maja 2023. i urgencijom – 26.maja 2023. radi pribavljanja podataka da li je osoba sa navedenim matičnim brojem u dopisu – Dražen Medojević, bio član Državne izborne komisije i ukoliko jeste u kojem periodu.

„Bez izjašnjenja Skupštine Crne Gore, dana 30.5.2023. godine, donijeto je rješenje o rezultatima ispitnog postupka sa rokom od 5 dana za izjašnjenje, a sve sa ciljem efikasnog okončanja postupka. Odgovor Skupštine Crne Gore dostavljen je Upravi za inspekcijske poslove dana 1.6.2023.godine, dok je izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka od strane RTCG dostavljeno ovom organu dana 12.6.2023.godine“, navodi se u saopštenju Uprave.

U konačnom, iz Uprave navode da je 5.jula 2023, Uprava za inspekcijske poslove donijela rješenje o otklanjanju nepravilnosti kojim se subjektu nadzora “Radio televiziji Crne Gore” nalaže da otkloni nepravilnosti u roku od osam dana od dana prijema ovog rješenja, te da je „odgovorno lice subjekta nadzora dužno da u roku od tri dana od isteka roka u pisanoj formi obavijesti postupajućeg inspektora da li su naređene mjere izvršene, i isto je poslato zvaničnom poštom subjektu nadzora dana 6. jula 2023.“

U saopštenju napominju da su podnosiocu predmetne inicijative – Đuroviću, u više navrata slata obavještenja o toku postupka na zvaničnu adresu koju je u inicijativi i kasnijim dopisima navodio.

„Obavještavamo javnost da Uprava za inspekcijske poslove nije i neće biti adresa za lične obračune, posredno ili neposredno, o kome god da se radi i koju god funkciju da obavlja, te neće ispunjavati želje populista, partijskih uhljeba i pojedinaca koji su se koristili o svaki režim dosad. Kulminacija nečijeg neuspjeha i ličnog nezadovoljstva neće baciti sjenku na uspješno postignute rezultate Uprave za inspekcijske poslove od aprila 2021. godine. Uprava za inspekcijske poslove će kao i dosad postupati isključivo u skladu sa zakonom, štiteći prvenstveno javni interes, a samim tim i interes one strane u postupku o čijim pravima i obavezama se odlučuje, neselektivno i bez pritiska bilo koje vrste. Ovim završavamo dalju komunikaciju sa “Media cetrom” na ovu temu, dok će se sve dalje zakonom propisane radnje u ovom postupku preduzimati kao i dosad blagovremeno i u skladu sa pozitivnim propisima“, zaključuje se u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove. 

foto:UIP/logo

NIKŠIĆ PROGNOZA