Savić: U pet predmeta nedostaju dokazi ili su kompromitovani

Sudski savjet raspravljao je na današnjoj sjednici, između ostalog, o prokopanom tunelu koji je vodio do depoa Višeg suda i potencijalnoj odgovornosti čelnika te institucije Borisa Savića.

Predsjednik Višeg suda Boris Savić kazao je da ne prihvata odgovornost za tunel, kao i da je do sada utvrđeno da u pet predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani. Pojasnio je da bi u tim predmetima moglo doći do potrebe za novim vještačenjem. 

Kako je objasnio, u pet predmeta nedostaju pištolji.

Ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač tražio je od Savića da predstavi strategiju za rješavanje predmeta naročito u predmetima organizovanog kriminala. On je poručio da se ne smije dopustiti da nam predmeti specijalnog odjeljenja budu „kamen na vratu, već da budu prioritet“.

Tok sjednice mogli ste da pratite uživo na našem portalu:

Savić: Do sada utvrđeno da u pet predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani

Savić je kazao da su do sada utvrdili da u pet predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani nakon što je otkriven tunel u depou Višeg suda. On je objasnio da bi u tim predmetima moglo doći do potrebe za novim vještačenjima, jer nedostaju pištolji.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Rade Ćetković kazao je da mu je drago što je transparentno u očima javnosti šta se danas dešava.

„Moramo priznati da nismo uspjeli da ispratimo dobru organizaciju organizovano kiminala. Saviću, odgovorni ste što ste tražili da problem depoa bude riješen, a čuli su vas oni kojima je slučaj bio interesantan“, kazao je Ćetković.

On je naveo da imaju problem sa obezbjeđenjem, neadekvatnim zaradama i velikim brojem predmeta koji se ne rješavaju.

„Što se tiče upućivanja sudija u Specijalno odjeljenje, ne smijemo zaboraviti da nema više finansijskih potkrepljenja. Da li ćemo biti realni da neko želi da prihvati da završava predmete koji su složeni bez adekvatne novčane nadoknade. Moramo voditi računa o uslovima pod kojim bi se predlozi koje ste iznijeli mogu postići“, istakao je Ćetković.

Kovač je odgovorio da su spremni da u okviru nekih predloga djeluju.

„Mogu se djelimično složiti da se svaki zakonik mora tumačiti u vremenu u kom se koristi, drugačije bi morali stalno mijenjati zakon. Želim da čujem konkretne predloge o izmjenama ZKP-a“, kazao je Kovač.

Korać: Neefikasnost je gorući problem sudova Crne Gore

Profesor Radoje Korać je kazao da su dobili statističke podatke oko toga koji je broj predmeta riješen i šta su problemi, objektivne ili subjektivne prirode.

„Neefikasnost je gorući problem sudova Crne Gore. Treba preispitati sve propise iz zakona, i prateće i glavne, u slučaju da ograničavaju u nekom pogledu. Očigledno da to treba biti predmet posebnog razgovora. Ovdje se desio kriminal koji nismo imali ranije, treba raditi na propisima koji omogućuju da se ovakvi predmeti rjesavaju efikasno“, kazao je Korać.

On je naveo da upućivanje sudija treba brzo uraditi, da se utvrdi tačan broj koji je potreban.

„Što tiče tunela, neka svako radi svoj posao a niko tuđi“, istakao je Korać.

„Izviđaj u toku, prerano za optužbe“

Kovač je naveo da je izviđaj u toku i da je prerano za optužbe, te da su izjave bile preuranjene.

„Što se tiče dopisa koji je poslala Vučković, bezbjednost se odnosila na ulazna vrata, ne na unutar zgrade“, kazao je Kovač.

Vučković je pozvala da se ostave nadležni organi da utvrđuju odgovornosti.

„Rekli smo da se na objektu radi fasada i da se obrati pažnja na pojačan nadzor. To je dio grada u kom su u istom krugu ustavni i druge važne institucije. Smatrala sam i tumačila dopis da mora da se obrati pažnja na lica koja rade, dostavljali smo spiskove lica koja rade na zgradi, što je bio i cilj“, kazala je Vučković.

Savić: Potreban veći broj sudija 

Savić je naveo da se mora riješiti pitanje nadležnosti, mora da se smanji nadležnost SDT-a.

„Do kraja godine treba svaki sudija da završi barem 6-7 predmeta. Ne vidim drugo rješenje bez upućivanje sudija ili povecanje broja izvršilaca. Treba obezbijediti da sudije drugih sudova preuzmu po 2-3 predmeta kako bi se barem malo rasteretili“, kazao je Savić.

Tabaš: Rok od tri godine nije kratak za predmete organizovanog kriminala

Sudija Apelacionog suda Predrag Tabaš naveo je da želi da podrži Savića, ali i da čuje konkretne predloge.

„U pogledu formalnog predloga da konkretizujete šta Vam je potrebno da bi se situacija u Višem sudu popravila“, kazao je Tabaš.

On smatra da rok od tri godine nije kratak za predmete organizovanog kriminala.

„Bolje je da svaki sudija bude u toku sa svim predmetima, kako bi se bolje organizovao raspored sudnjenja i kako bi se postigla efikasnost. Što se tiče zaštite integriteta, posebno što se tiče tunela, lično mislim da se na pravni način nije dobro upravljalo situacijom. Vi za to niste krivi ni odgovorni, blagovremeno ste obavijestili javnost i drugi organi su zakazali, država nije djelovala na adekvatan način. Vaša odgovornost za dešavanja za tunel mjerila bi se u promilima, a nečija bi bila ogromna. Svako od nas zna ko je zadužen za fizičku bezbjednost suda, sve aktivnosti su preduzete van suda, tako da ne razumijem zašto bi neko tražio odgovornost nekoga iz suda“, 

Vučković: Od septembra 2021. ukazujem na probleme koji se sada dešavaju

Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković kazala je da je od septembra 2021. ukazivala na probleme koji se sada dešavaju.

„Govorila sam da ćemo ostati bez sudija, da oni koji dođu ne mogu da rade kako treba. Jedini način sada je da se sudije čiji se izbor izvrši zadrže za predmete koji su pred kraj. Predmeti iz tog odjeljenja su ključni za vladavinu prava. U izvještaju za EK smo rekli da taj predmet nije završen, zbog izmjena moramo da krenemo od početka“, kazala je Vučković.

Savić: Ne prihvatam odgovornost za slučaj tunela, osim što se otkrilo da je tunel prokopan

Savić ističe da imaju vrlo jake argumente da ZKP može bez problema da se primjenjuje bez izmjena.

„Kriminal sa kojim se sad srijećemo je potpuno druga stvar, do sada smo imali jednostavne slučajeve, sada su slučajevi kompleksniji (skaj, organizovani kriminal). Ne prihvatam odgovornost kao predsjednika Višeg suda da je kriv za slučaj tunela, ali je odgovoran što se otkrilo da je tunel prokopan. Odgovoran sam što je kokain bio na drugom mjestu i to što su tražili nisu uspjeli da nađu, po mom mišljenju“, kazao je Savić.

Kovač: Predmeti organizovanog kriminala previše kasne

Ministar pravde smatra da zakon nije prevaziđen, te da adekvatan sudija može da ga primjenjuje.

„Predmeti organizovanog kriminala previše kasne. Da li ste uputili sudije na norme koje moraju da poštuju? Postoji način na koje se mogu izbjeći situacije da se predmet ne dovede pred kraj i da se ne presudi. Niko ne upućuje na to da je jedina odgovornost na Višem sudu, niti se to vama prebacuje. Ovde jesu zakazale određene institucije. Svi treba da budemo svjesni svojih ovlašćenja i odgovornosti, moramo biti spremni da izađemo pred lice javnosti i institucija i da prihvatimo činjenice i propuste u rukovođenju Višeg suda“, kazao je Kovač.

Savić: Sudije imaju osjećaj da iza njih niko ne stoji, sudska strana u slučaju tunela ostala sama

Savić poručuje da je Viši sud transparentan u radu.

„Jutros sam imao pet suđenja, sve možete da znate i sve je poznato što se radi. Dobijate godišnje izvještaje i podatke, tako da ste obaviješteni o svemu što se dešava. Ne vidim na osnovu čega ste zaključili da u nekome vidimo neprijatelja. Institucije trebaju da brane sudije, barem u situacijama kada su u pitanju uvrede, ucjene i sumnja u naš rad. Sudije imaju osjećaj da iza njih niko ne stoji. Sudska strana je u slučaju tunela ostala sama“, kazao je Savić.

Kovač: Predmeti Specijalnog odjeljenja da budu prioritet

Kovač je poručio Saviću da je on, kao menadžer, trebao da dostavi podatke koji su problematični, kako bi mogli da pomognu.

„Ovdje smo da se suočimo sa ključnim problemima koji vas pogađaju. Mora svako da bude svjestan težine pozicije koje donosi mjesto sudije. Ne treba tražiti neprijatelja, nego kako da nađemo rješenje. Ne smijemo dopustiti da nam predmeti specijalnog odjeljenja budu kamen na vratu, već da budu prioritet. Ne moramo da se volimo, ali moramo da radimo na istom cilju“, istakao je Kovač.

„Do kraja godine 14 osoba treba da izađe iz pritvora zbog probijanja roka“

Ministar Kovač je pitao u kom roku i koliko osoba treba da izađe iz pritvora, nadovezujući se na riječi predsjednika Višeg suda Borisa Savića da su okrivljeni motivisani da odlažu suđenja jer rok ističe poslije tri godine i da ih ne mogu osuditi.

Savić je naveo da do kraja godine 14 osoba treba da izađe.

Kovač je pitao Savića da je veoma bitno da kaže šta planiraju u pogledu preostalog broja pritvorenih lica za ovu i sljedeću godinu.

„Treba voditi računa o vremenu postupanja u predmetu. Koja je strategija koju treba primijeniti? Što se tiče opterećenosti vijeća, ako saberete proteklih tri ili četiri godine i činjenicu da nemamo veliki broj presuda koje izlaze iz vijeća. Od vas tražim strategiju za rješavanje predmeta naročito u predmetima organizovanog kriminala. Moramo da imamo konkretne mjere, zašto ranije nismo dobili inicijativu za upućivanje sudija u Viši sud“, pitao je Kovač.

Savić: U specijalnim sudovima su okrivljeni motivisani da odlažu suđenja jer ističe poslije tri godine i ne možemo ih osuditi

Predsjednik Višeg suda Boris Savić dao je presjek stanja u sudu, navodeći da imaju 15.000 predmeta na godišnjem nivou.

„Ove godine se u Višem sudu ne dešava ništa na što treba drastično reagovati, nemamo posebne situacije, ali imamo trendove koji zahtijevaju pažnju. Imamo bolju situaciju nego ranije. Sudije su se dobro pokazale, čak i oni koji su ostali imaju dobre rezultate, ove godine 152 predmeta urađeno. U jednom momentu je kompletan referat otišao iz suda, tada smo krenuli od nule. Nemamo delegacije prema Bijelom Polju, posljedice su vidne. Svakog mjeseca smo kratki za određeni iznos novca. Viši sudija morao je da prebacuje finansije od Upravnog suda“, istakao je Savić.

Apeluje da se iz bilo kog izvora obezbijede sredstva.

„U Specijalnom odjeljenju imamo zaostatak od 138 predmeta, mnogo je razloga što se ne rješavaju“

On je govorio i o Specijalnom odjeljenju, navodeći da se svake godine na istom nivou povećava zaostatak, jer se ne rješava priliv.

„Danas imamo 138 predmeta. Sada imamo šest sudija u Specijalnom odjeljenju. Nikad tu nismo imali više sudija, ali to ne može da riješi priliv. Puno ima razloga što se ne rješavaju predmeti, imamo jako puno okrivljenih. U specijalnim sudovima su okrivljeni motivisani da odlažu suđenja jer ističe poslije tri godine i ne možemo ih osuditi“, kazao je Savić. 

Zakonik o krivičnom postupku iz 1977. je, kaže Savić, prevaziđen i dosta rješenja koja su nekada postojala sada su neadekvatna.

On je predložio izmjenu ZKP-a.

„Ima prostora da se učini efikasnijim. Vrijeme ga je pregazilo. Nikada nismo imali situacije koje sada imamo, posljednji predmet u sebi ima preko stotinu činjeničnih opisa. Naše sudije imaju u prosjeku 25 predmeta, a složeniji su. Izmjene zakona su neophodne. Kovid je najteže pogodio Viši sud i praktično je zaustavio proces, nismo mogli da održimo suđenja. Veliki broj predmeta iz Skaj prepiski. Daleko smo od onoga što treba da se uradi“, istakao je Savić.

Trebalo bi, kako kaže, ako je moguće da se u finansijskom smislu da se pomogne Višem sudu.

„Ovaj broj predmeta se može rijesiti jedino povećanjem broja izvršilaca i upućivanje slučaja drugim sudovima. Dobro bi bilo da se poveća saradnička i podrška ostalih službi. Na oglase za savjetnike se prijavljuje mali broj ljudi, značilo bi da imamo bolju podršku, kako saradničku, tako i savjetničku. Takođe, potrebna je i tehnička podrška“, naveo je Savić.

Ističe da sudije nemaju osjećaj da su zaštićeni, ni fizički, niti u smislu zaštite integriteta.

„Svaki dan se susrijećemo sa različitim optužbama i na to bi trebalo obratiti pažnju“, zaključio je Savić.

Vujačić tražio izuzeće Vesne Vučković

Predsjednik Osnovnog suda Nikšić Vukota Vujačić tražio je izuzeće v.d. predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Vučković.

„Od 10 mjeseci 2017. nije završen predmet u vezi sa J.D. sudije Osnovnog suda u Podgorici. Postupano je skoro u zakonskim okvirima. Kovid je usporavao suđenja. Predmet nije išao dinamikom kojom je znao da radi sudija Đuričković. Bilo je zahtjeva za izuzeće Đuričkovića, što je odbijeno. Još 12. oktobra 2021. traži se izuzeće Đuričkovića i sudije iz Nikšića, a sada Vesne Vučković. Kada se traži izuzeće, kreće se od vrha. Za Vučković se nije moglo odlučiti do formiranja sjednice“, kazao je Vujačić.

On je podsjetio da je sudija Sava Mušikić pristupao ažurno, poštujući rokove, ali da su se opet podnosili zahtjevi za odgađanje.

„Činjenica je da smo već ušli u sedmu godinu od predmeta u Nikšiću. Splet okolnosti je uslovio i mislim da neće doći do zastoja. Ne ulazimo u suštinu problema niiti ocjenjujemo dokaze, ali su sudije postupale veoma ažurno“, objašnjava Vujačić.

Podsjetimo, ova sjednica je zakazana prije slučaja prokopavanja tunela. Sada će tema biti funkcionisanje Višeg suda, problemi u organizaciji suda i sudija, ažurnost i efikasnost suda – sa posebnim akcentom na rješavanju predmeta organizovanog kriminala i korupcije, kao i druga pitanja od značaja za ukupno funkcionisanje sudstva.

Pitanje prokopavanja tunela i odgovornost čelnika Višeg suda je trenutno u fokusu pažnje javnosti, pa će se tako i to pitanje naći na dnevnom redu sjednice Sudskog savjeta.

Foto: Dnevno

NIKŠIĆ PROGNOZA