U ovoj godini lično ime promijenilo 320 osoba, najveći broj zahtjeva u Ulcinju

Za skoro deset mjeseci ove godine, lično ime je promijenilo 320 osoba, a najveći broj zahtjeva podnešen je u Ulcinju, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za portal Dnevno.

Podaci koje su nam dostavili odnose se na period od 1. januara do 26. septembra. Iz MUP-a kažu da u ovoj godini, u odnosu na prethodne, nije došlo do značajnijih promjena u broju podnešenih zahtjeva, te odobrenih promjena ličnog imena.

“Od ukupnog broja lica za koja je izvršena promjena ličnog imena, odnosno od ukupnog broja promjena ličnog imena, 284 punoljetna lica izvršila su promjenu ličnog imena, dok je za 36 maloljetnih lica izvršena promjena ličnog imena”, kazali su iz MUP-a.

Odluku da promijene ime u ovoj godinu više su donosile pripadnice ženskog pola.

“Od navedenog broja, 170 promjena ličnog imena odnose se na lica ženskog pola, dok se 150 promjena ličnog imena odnose na lica muškog pola”, kazali su iz MUP-a.

U dvije opštine nije bilo zahtjeva za promjenu ličnog imena

Najveći broj zahtjeva za promjenu ličnog imena podnešen je u Ulcinju – 66, u Podgorici 60, Tuzima 26, Bijelom Polju 23, Andrijevici 17.
U Rožajama je podnešeno 16 zahtjeva, Zeti 16, Baru 15, Nikšiću 14, Beranama 13, dok je najmanji broj zahtjeva podnešen u Herceg Novom – devet, Budvi – sedam, Kotoru sedam, Tivtu šest, Plavu četiri, Gusinju pet, Kolašinu četiri, Cetinju tri, Pljevljima tri, dok su u Petnjici podnešena, takođe, tri zahtjeva.

Po jedan zahtjev podnešen je u Danilovgradu, Mojkovcu i Šavniku.

“U opštinama Plužine i Žabljak nije bilo promjena ličnog imena u naznačenom periodu”, naveli su iz MUP-a.

Iz MUP-a su pojasnili i procedure promjene ličnog imena ili prezimena kod punoljetnih osoba.

“Lično ime ili samo prezime ili samo ime može se promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka) ili po zahtjevu crnogorskog državljanina. U članu 14 Zakona o ličnom imenu propisano je da se lično ime ili samo prezime ili samo ime punoljetnog lica može promijeniti, na njegov zahtjev, a maloljetnog na zahtjev njegovog zakonskog zastupnika”, podsjećaju iz MUP-a na zakonske odredbe.

Kako dalje pojašnjavaju, zahtjev za promjenu ličnog imena crnogorski državljanin podnosi organizacionoj jedinici Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, odnosno područnim jedinicama/filijalama ovog Ministarstva, u opštini u kojoj crnogorski državljanim ima prijavljeno prebivalište, odnosno ukoliko nema prijavljeno prebivalište, u opštini u kojoj je upisan u matične registre, uz dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u iznosu od 20 eura.

Nakon podnošenja zahtjeva, Ministarstvo odlučuje rješenjem.

“Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu, podnosilac zahtjeva koji nije zadovoljan rješenjem, može izjaviti žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova”, dodaju iz MUP-a.

Zakonske odredbe za maloljetnike

Shodno Zakonu o ličnom imenu, ako promjenu ličnog imena maloljetnika zahtjeva jedan roditelj, uz zahtjev se prilaže saglasnost drugog roditelja, a ako promjenu ličnog imena zahtjeva staralac maloljetnog lica potrebno je odobrenje organa starateljstva.

“Takođe, ukoliko drugi roditelj ne da saglasnost za promjenu ličnog imena maloljetnog lica, organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u postizanju sporazuma, a ako se roditelji ne sporazumiju o promjeni ličnog imena maloljetnog lica ni uz pomoć organa starateljstva, o promjeni ličnog imena odlučuje sud u vanparničnom postupku, na prijedlog jednog ili oba roditelja”, citiraju iz MUP-a zakonske odredbe.

Kako napominju, ako se mijenja lično ime maloljetne osobe koja je napunila 10 godina, potrebna je i njena saglasnost, ukoliko je sposobna da izrazi svoje mišljenje.

“Zahtjev za promjenu ličnog imena maloljetnog lica, takođe, se podnosi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Područnoj jedinici/Filijali za upravne poslove, državljanstvo i strance, u opštini u kojoj maloljetno lice ima prijavljeno prebivalište, odnosno ukoliko nema prijavljeno prebivalište, u opštini u kojoj je upisano u matične registre, uz dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u iznosu od 20 eura, na prethodno opisan način”, navode iz MUP-a.

Ograničenja

Portal Dnevno prenosi i da su pitali da li postoje situacije u kojima se nekoj osobi neće dozvoliti da promjeni ime.

“Promjena ličnog imena ili samo prezimena ili samo imena neće se dozvoliti licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, do izvršenja kazne ili dok traju pravne posljedice osude. Ministarstvo je dužno da u postupku odlučivanja po zahtjevu za promjenu ličnog imena, po službenoj dužnosti pribavi podatke iz kaznene evidencije i podatke o sudskom postupku, u slučaju da lice protiv koga teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti podnese zahtjev za promjenu ličnog imena, a imajući u vidu obavezu ovog Ministarstva da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni ličnog imena obavijesti nadležni sud o navedenom”, navode u MUP-u.

Zaključuju da je Zakonom o ličnom imenu propisano da se pravo na slobodan izbor imena ne smije ograničiti, osim ako je potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih osoba, te da je podnosilac zahtjeva slobodan u izboru ličnog imena.

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA