U Nikšiću smanjen broj korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice

Prema informaciji o ostvarivanju socijalne politike na području opštine Nikšić u 2022.godini broj porodica koje primaju materijalno obezbjeđenje smanjen je za preko 250. Informaciju, koju je pripremio nikšićki Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, razmatraće odbornici Skupštine opštine Nikšić na sjednici koja će biti održana 30.juna.

U informaciji su navedeni podaci Centra za socijalni rad opšina Nikšić, Plužine i Šavnik za prošlu godinu.

U januaru 2022. godine, podaci su Centra, 1.106 porodica (3.378 lica) koristilo je materijalno obezbjeđenje porodice za šta je u tom mjesecu izdvojeno 102.778 eura.

U decembru 2022. godine za materijalno obezbeđenje porodice na području nikšićke opštine izdvojeno je 87.146 eura, a broj porodica koje su tog mjeseca koristile pomenuto pravo bio je 853 (2.567 lica).

Centar za socijalni rad lani je finansirao sahrane za 45 lica za šta je isplaćeno 18.719 eura. Kako je navedeno u informaciji, „pravo na troškove sahrane u slučaju smrti korisnika materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine ili smještaja, obezbjeđuje se u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Ovo pravo za korisnike navedenih kategorija materijalnih davanja ima lice koje je preuzelo plaćanje troškova sahrane, ukoliko to pravo nije ostvarilo po drugom osnovu“.

Iz sredstava Centra za socijalni rad Nikšić tokom 2022. godine  ukupno je izdvojeno 15.595 eura za isplatu jednokratnih novčanih pomoći.

“Tokom 2022. godine isplaćena je 349 jednokratnih novčanih pomoći i to 330 novčanih pomoći u iznosu od 14.900,00 eura i 19 pomoći u hrani u iznosu od 694,91 eura”, navedeno je u informaciji o ostvarivanju socijalne politike na području opštine Nikšić.

Lokalna samoprava, je, između ostalog, u 2022.godini  za socijalna davanja opredijelila 9.450 eura. Odobreno je 85 zahtjeva.

U informaciji je navedeno je između Crvenog krsta Crne Gore i Opštine Nikšić potpisan ugovor o sufinansiranju poslova na pružanju usluge „Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom“ u opštini Nikšić za 2022. godinu, a na određeno vrijeme i primjenjivao se od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.

„Od januara do decembra na mjesečnom nivou izdvajano je po 900 eura, pri čemu je ukupno izdvojeno 10.800 eura“, pojašnjeno je.

U prošloj godini usvojeno je 596 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođeno dijete, a prema završnom računu budžeta Opštine Nikšić za te namjene isplaćeno je 59.600 eura.

„Na osnovu registra novčanih izdvajanja za socijalno stanovanje (stanarinu) izdvajamo da je za: 1 porodicu u stanju socijalne potrebe u 2022. godini odobrena mjesečna novčana pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja, a u mjesečnom iznosu od ukupno 100,00 €; za  1 porodicu obezbijeđena su novčana sredstva za trajno stambeno zbrinjavanje (kupovinu stana) u iznosu od 30.000,00 €. Započeta gradnja 2 stambene jedinice (jednosobna i dvosobna) u potkrovlju zgrade za raseljena lica, u ul. Jakova Ostojića, u Humcima. Dodijeljeno 5 stambenih jedinica na korišćenje: porodici Nebrigić u Evropskoj kući, porodici Petrov u zgradi „100 garsonjera“ u ul. Dragice Pravice, porodici Golović u naselju Humci I, porodici Tomić u naselju Gračanica i porodici Dragnić u naselju Humci II“, navedeno je u informaciji.

U nastavku slijede podaci o doprinosu unapređenju i razvoju socijalne politike od strane Opštinske organizacije Crvenog krsta  2022.godini u okvir njihove programske djelatnosti „socijalna politika“:

-Blizu 500 pomoći čiji su donatori CKCG i  građani koji su na sabirnim akcijama crvenog krsta donirali namirnice. Vrijednost svake pomoći pojedinačno kretala se od 40 do 80 eura ;

-Vaučere za starija i invalidna lica i to : sredinom godine 100 vaučera po 85 eura i sad u decembru 120 vaučera po 100 eura . Ukupna vrijednost ove pomoći je 20.500,00 eura.

-Zahvaljujući traicionalnoj donaciji Pivare „Trebjesa“ Crveni krst je podijelio za 80 porodica vaučere u vrijednosti po 50 eura . Ukupna vrijednost ove donacije je 4.000 eura. Osim ove, Pivara  je donirala takođe opštinskoj organizaciji veću količinu polovne gardarobe koja se zahvaljujući i donacijama građana gotovo svakodnevno dijeli u prostorijama Crvenog krsta.

-Njemačka organizacija ADRA je i ove godine donirala novogodišnje paketiće za djecu iz ruralnog područja kao i onu koja su u teškoj materijalnoj situaciji. Podijeljeno je 300 paketića i to za djecu koja pohađaju škole u Petrovićima, Vraćenovićima, Velimlju, Vilusima, Grahovu, Bogetićima, Lukovu, Krstcu i Crkvicama.

-Studenti Medicinskog i farmaceutskog fakulteta su su takođe donirali i podijelili 100 novogodišnjih paketića za djecu teškog materijalnog stanja.

-Navijači i rukovodstvo fudbalskog kluba „Čelik“ podijelilo je djeci korisnika Crvenog krsta 170 novogodišnjih paketića.

-Osim njih novogodišnje paketiće donirali su i : Ženski rukometni klub „Trebjesa“, škola mentalne aritmetike, „Montesori“ vrtić, „Fun brain“ …

U informaciji je navedeno i da je Crveni krst grada poslednja tri mjeseca prošle godine- svakodnevno dijelio peciva iz pekare „La parezjen“ , koja su na kraju svakog dana preuzimali volonteri organizacije i dijelili samcima i porodicama „kojima je često to bio i jedini obrok u toku dana koji su imali“.

Biljana Brašnjo

foto:RTNK/Crveni krst Nikšić

NIKŠIĆ PROGNOZA