U lokalnom akcionom planu za mlade Glavnog grada poražavajući podaci: Iz zemlje želi da ide 43 odsto mladih

Na javnoj raspravi je nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. Glavnog grada. Prije nego su sačinili dokument Sekretarijat za lokalnu samoupravu u toku 2022. godine sproveo je anketu „Mladi se pitaju – želimo da čujemo tvoje mišljenje“, čiji rezultati su ukazali na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju mladi od 15 do 30 godina.

– Njih 69,9 odsto zadovoljno je položajem u Podgorici, ali smatra da je neophodno raditi na dodatnom unapređenju statusa, dok 60,8 procenata smatra da u Podgorici ima dovoljno sadržaja za mlade. Na pitanje „koji su najveći problemi mladih u Podgorici“, 24,1 odsto ispitanika smatra da je nezaposlenost ključni problem, o čemu svjedoči i podatak da se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u decembru 2023. godine nalazilo 1.856 nezaposlenih mladih od 15 do 30 godina, u najvećem dijelu svršenih diplomaca, sa VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja – piše u dokumentu, prenosi Dan.

Nakon ovog kao vodeći problem 29,1 odsto mladih vidi nedovoljnu angažovanost omladinske populacije u lokalnoj zajednici, dok njih 20,3 odsto smatra da ne postoji dovoljna spremnost da se odgovori na potrebe mladih.

Mladi su podijeljeni kad je riječ o pitanju napuštanja države. Njih 43 odsto smatra da će u nekom momentu napustiti Crnu Goru, dok isti procenat planira ostati ovdje. Anketa je pokazala da mladi uglavnom radije biraju posao u javnom nego u privatnom sektoru.

Akcioni plan za mlade predviđa mjere kako bi se položaj mladih unaprijedio. Jedna od njih je uspostaviti sistem osiguranja kvaliteta omladinskog rad koja podrazumijeva između ostalog sprovođenje programa edukacije za omladinske aktiviste, ostvarivanje dugoročne saradnje Kancelarije za mlade sa srednjim školama i fakultetima… Druga mjera je uspostaviti funkcionalni sistem omladinskih klubova na lokalnom nivo. To podrazumijeva razvijanje standarda kvaliteta rada i etičkog kodeksa u omladinskim klubovima, otvaranje novih omladinskih klubova, njihovo promovisanje… Slijedi organizacija radionica pisanja CV-a i motivacionog pisma, kurseva engleskog jezika, kreiranje blog postova, snimanje podkast epizoda, organizovanje radionica stripa, edukativna predavanja o saobraćaju… Promovisanje prilike za zaposlenje mladih, sajmovi za zapošljavanje mladih, informisanje srednjoškolaca o ponudi sezonskih poslova, obuke o preduzetništvu i pokretanju biznisa…

U mjerama aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine podrazumijevaju se između ostalog akcije pošumljavanja Gorice i Malog brda, podizanje svijesti mladih kroz akcije i radionice, dok u mjerama iz oblasti zdravlja planiraju aktivnosti kroz obuku iz prve pomoći, promociju aktivnosti servisa Kuće zdravlja i ustanove Kakaricka gora… Planirano je i jačanje sistema informisanja mladih što podrazumijeva kreirati digitalne vodiče na osnovu potreba mladih, te sprovesti obuke za jačanje informacione pismenosti. U mjerama promovisati prilike za mobilnost mladih podrazumijeva se između ostalog jačanje saradnje sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori i drugim organizacijama koje promovišu prilike za mobilnost mladih.

Plan predviđa između ostalog i podršku akcije mladih u cilju podsticanja omladinskog aktivizma i volonterizma, poboljšanje i razvijanje plana učešća mladih u mjesnim zajednicama, organizovanje razgovora mladih sa gradonačelnicom, edukativne radionice na temu medijske pismenosti…

Centralna javna rasprava zakazana je za 16. februar u 10 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada.

Organizacija sajma gramofonskih ploča

Planirana je i mjera sprovođenja aktivnosti iz oblasti kulture i sporta koja podrazumijeva promociju na društvenim mrežama, razne radionice na temu filmske, muzičke i pozorišne umjetnosti, organizaciju projekcije filmova, dvije pješačke ture, sajam gramofonskih ploča, organizacija sportskih turnira, izložbi, koncerata…

Foto: Dan

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents