U Evropi aktivno 3.600 kriminalnih grupa

Borba protiv kriminala jedna je od važnih stavki koje moramo ispuniti ukoliko želimo da napredujemo na putu ka Evropskoj uniji. U suprotnom, nema pomaka u pregovorima, saopšteno je između ostalog i na skupu “Podizanje javne svijesti o borbi protiv transnacionalnog kriminala, ulozi policijske i pravosudne saradnje i poštovanju ljudskih prava”.

Transnacionalni kriminal ozbiljna je prijetnja širom svijeta. To je, kažu učesnici konferencije o podizanju svijesti u borbi protiv transnacionalnog kriminala, složen fenomen koja predstavlja opasnost za bezbjednost ljudi.

“Kriminalitet i to onaj transnacionalni je mreža koja se efikasno uspostavlja na prostorima za koje je zainteresovana, a na to treba odgovoriti drugom mrežom, edukacijom, znanjem i povezivanjem institucija koje se bore protiv kriminaliteta”, poručio je Dragan Vukčević dekan UDG-a.

Teški oblici kriminaliteta, kako je poručeno sa konferencije, danas stavljaju na test čitavo pravosuđe jedne države.

“Upravo se postavlja pitanje da li su opravdana mišljenja o transformaciji krivičnog prava kako bi se uspjenšnije odgovorilo na savremene oblike kriminaliteta”, navela je Jelena Đurišić, profesorica na UDG.

U Evropi je trenutno aktivno 3.600 kriminalnih grupa. Sa konferencije je poručeno da se mora ojačati vladavina prava, te da u borbi moraju sarađivati svi, pojedicni, policija i institucije.

Izvor, foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA