U Crnoj Gori trećina djece živi u nemaštini

Međunarodni dan djeteta, koji se obilježio juče, 20. novembra, svako treće dijete u Crnoj Gori (28,4 odsto) dočekalo je u riziku od siromaštva, dok je više od 80 odsto neromske i čak 96 odsto romske djece uskraćeno barem u jednoj od sedam dimenzija ključnih za razoj djeteta (zdravlje, ishrana, razvoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu, zanemarivanje i disciplina, dječji rad i kvalitetni uslovi stanovanja). Podaci UNICEF-a pokazuju da je rizik od siromaštva još veći za djecu koja žive na sjeveru zemlje, gdje je stopa siromaštva čak 45 odsto.

Iako se Crna Gora kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta obavezala da svakoj djevojčici i dječaku obezbijedi ostvarivanje prava na život bez siromaštva, situacija u državi je daleko od poželjne po najmlađe. Iz UNICEF-a Crna Gora upozorili su ranije da djeca ne mogu izaći iz višegeneracijskog ciklusa siromaštva bez podrške države i ulaganja Vlade.

Povodom Međunarodnog dana djeteta oglasili su crnogorski političari – nosioci vlasti, koji su obećali da će se stvarati bolji ambijent za djecu. Međutim, umjesto čestitki potrebnije bi bilo napraviti konkretne korake da se svoj djeci obezbijedi bezrižno odrastanje bez siromaštva.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić kazao je da je izvršna vlast snažno posvećena stvaranju okruženja u kojem će svako dijete bezbjedno i bezbrižno rasti, zaštićeno od svih oblika nasilja i diskriminacije. Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade Dragoslav Šćekić je u otvorenom pismu najmađima obećao da će se zalagati za njihova prava, sigurnost i zdravo odrastanje, te da će graditi svijet po njihovoj boji i mjeri.
Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da ulažući u djecu, podržavaju napredak i prosperitet za neko buduće, bolje vrijeme koje će današnja djeca kreirati po svojoj mjeri.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija obavezuju se da će razmotriti dodatne mjere koje će poboljšati kvalitet obrazovanja.

UNICEF je u svojoj analizi „Socijalna zaštita u Crnoj Gori“ upozorio da su izdvajanja za usluge socijalne i dječje zaštite mala i da se ne može garantovati minimalni nivo usluga, uprkos povećanju potreba i tražnje. Tek od prije godinu sva djeca starosti do 18 godina imaju pravo na dječji dodatak od svega 30 eura.

– Procijenjeno je da je dodatak za djecu do šest godina smanjio relativnu stopu siromaštva za 1,3 procentna poena u odnosu na prethodni dodatak za djecu. Očekuje se da će proširenje dječjeg dodatka na svu djecu do uzrasta od 18 godina smanjiti opšte siromaštvo za 3,8 procentnih poena, a dječje siromaštvo za čak 6,7 procentnih poena, pa će se time siromaštvo djece vjerovatno spustiti na ispod 30 odsto po prvi put od kada je počelo njegovo mjerenje. Osim direktnog efekta na smanjenje siromaštva, ovakav univerzalni dječji dodatak nudi priliku da se izgradi sveobuhvatan sistem socijalne zaštite tokom cijelog životnog ciklusa, iako i dalje ostaju značajne potrebe za unapređenjima – navodi se u izvještaju UNICEF-a, koji je objavljen početkom godine.

Poslednji podaci Monstata iz Anekete o dohotku i uslovima života u 2022. godini pokazuju da su lica mlađa od 18 godina najviše izložena riziku od siromaštva (28,4 odsto).

– Procenat djece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti je pokazatelj koliko je djece koja su u riziku od siromaštva i/ili izrazito materijalno i socijalno deprivirana, i/ili žive u domaćinstvima s veoma niskim intenzitetom rada. U 2022. godini, ovaj pokazatelj je iznosio 40,4 odsto – navodi se u anketi Monstata.

Iz Instituta za javno zdravlje kazali su da je Nacionalno istraživanje o rasprostranjenosti upotrebe duvana (GYTS), koje je rađeno u Crnoj Gori među djecom starosti od 13 do 15 godina, pokazalo da je 9,9 odsto ispitanika konzumiralo duvanske proizvode i to znatno češće dječaci nego djevojčice.

– Takođe, ESPAD istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među šesnaestogodišnjacima pokazalo je da je 35 odsto učenika u Crnoj Gori probalo cigarete bar jednom do svoje šesnaeste godine, kao i da je 77 odsto učenika konzumiralo neko alkoholno piće bar jednom tokom života. Nacionalno istraživanje o prevalenciji gojaznosti (COZY) kod djece uzrasta od sedam godina pokazalo je da je u Crnoj Gori gojazan svaki peti dječak i svaka deseta djevojčica – upozorili su iz Instituta.

Obećavaju da će se boriti za bolji položaj najmlađih


Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da se moraju uložiti dodatni napori da se stvori ambijent u kom svako dijete u Crnoj Gori odrasta sigurno, zdravo i obrazovano. Naglasio je da će se zalagati da problemi kao što su dječje siromaštvo, nejednak pristup obrazovanju i nasilje među djecom budu uvijek u fokusu svih činilaca u društvu.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je obaveza svih poslanika da najmlađima obezbijede bezbrižno, sigurno i radosno djetinjstvo koje će biti osnov njihove bolje budućnosti.

foto:roditelji.me/ilustracija

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA