U Crnoj Gori se nalazi 70 članova Frontex-a

Trenutno se u Crnoj Gori nalazi 70 članova tima Frontexa, koji zajedno sa crnogorskim policijskim službenicima vrše poslove granične kontrole, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u Briselu gdje je razgovarao sa izvršnim direktorom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex) Hans Lajtensom.

Nagkašeno je da se na ovaj način obezbjeđuje snaženje bezbjednosnog ambijenta na vanjskim granicama EU putem pružanja potpore Crnoj Gori.

„Crna Gora cijeni ovu pomoć, jer je borba protiv raznovrsnih oblika prekograničnog kriminaliteta i kontrole ilegalnih migracionih tokova jedan od naših prioriteta“, kazao je on.

Šaranović je naglasio da je ova saradnja vrlo značajna i sa aspekta unapređenja kompetencija crnogorske policije, podsjetivši da su službenici koji su u prethodnom periodu učestvovali u zajedničkim aktivnostima unaprijedili svoja znanja i iskustva koja su usklađena sa Šengen, EU i FRONTEX standardima.

Takođe je akcentovao značaj podrške koju Frontex pruža razvoju Nacionalnog koordinacionog centra (NCC), sa krajnjim ciljem uspostavljanja Nacionalnog koordinacionog centra u Podgorici u punom kapacitetu i njegovo uključivanje u Eurosur mrežu (Evropski sistem za nadzor granica), kao modela za razvoj koordinacionih centara u ostalim državama Zapadnog Balkana.

Prema riječima izvršnog direktora Hans Lajtensa saradnja crnogorskih službenika i nacionalne kontakt tačke za saradnju sa Fronteksom je primjer uspješne saradnje.

Ističući da izazovi migracionog pritiska, krijumčarenje i prekogranični kriminal zahtijevaju sveobuhvatan pristup zahvalio je Crnoj Gori na doprinosu i iskazao uvjerenje da će se na temeljima dosadašnje saradnje, ona dalje razvijati i unapređivati.

Foto: MUP

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents