U Crnoj Gori djeluju 51 partija i 6.023 udruženja

U evidenciju Ministarstva javne uprave (MJU) na kraju prošle godine bilo je upisano 6.023 uduženja, 251 fondacija i 120 stranih nevladinih organizacija, dok je u registar političkih partija upisana čak 51 stranka. To se navodi u godišnjem izvještaju o radu tog resora, na čijem je čelu Maraš Dukaj.

U izvještaju koji je usvojen na poslednjoj sjednici Vlade navodi se da su prošle godine donijeli 242 rješenja o upisu u registar NVO i 16 rješenja o brisanju iz tog registra. Za upis u registar političkih partija lani su donijeta tri rješenja.

U cilju bolje organizacije sajber bezbjednosti na nivou mreže organa državne uprave kojom upravlja ovo ministarstvo, kako se navodi, formirana je nova Direkciju za informacionu bezjednost. U njoj je zaposleno šest novih službenika, a u izvještaju je navedeno da će to tijelo, u saradnji sa Direkcijom za sistemsku i informacionokomunikacionu infrastrukturu, raditi po principu 24/7, kao dio GSOC-a (Government Security Operations Center).

– U skladu sa novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti, koji je u izradi, definisan je vladin tim za odgovor na sajber incidente (GovCIRT – Direkcija za informacionu bezbjednost) i imaće funkciju kontrole i monitoringa svih kritičnih informatičkih sistema organa državne uprave. Zakonom o informacionoj bezbjednosti forimiraće se Agencija za sajber bezbjednost i definisati kritična i važna informatička infrastruktura na nacionalnom nivou, kako i mjere njihove zaštite, definisati okolnosti kada nastaje sajber kriza i načini koordinacije i postupanja u tom slučaju, a skladu sa novom Direktivom EU o mrežnoj i informacionoj bezbjednosti, koja će stupiti na snagu januara 2023. godine – navodi se u izvještaju MJU za prošlu godinu.

Dodaju da su im u periodu nakon sajber napada od 20. avgusta podršku u oporavku sistema, pored domaćih, pružili i međunarodni partneri – Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija, kao i Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbjednosti (DCAF).

– Polovinom novembra prošle godine, u Podgorici je potpisano Pismo namjere za uspostavljanje Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C). Pismo su potpisali predstavnici Crne Gore, Francuske i Slovenije. Regionalni centar će imati pravni status međunarodne organizacije, sa ciljem da fazno bude otvaran i za ostale države zapadnog Balkana koje žele da mu pristupe. Radi se o prvom centru ove vrste na Zapadnom Balkanu i cilj njegovog uspostavljanja je izgradnja kapaciteta država sa ovog prostora za sajber bezbjednost i borbu protiv sajber kriminala – piše u izvještaju resora javne uprave.

Ističu da je ministarstvo u prethodnom periodu izvršilo nanovo inicijalizaciju informacionih sistema koji su do trenutka sajber napada hostovani na vladinoj „klaud“ platformi, bez gubitka podataka.

Omogućiti punu primjenu Zakona o SPI

U izvještaju se navodi da je u cilju transparentnosti i otvorenosti sistema državne uprave prema građanima u narednom periodu neophodno da Vlada utvrdi predlog zakona o Vladi i da stvori neophodne uslove za punu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

– Kako bismo postigli veću profesionalnost državne uprave, neophodno je pripremiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji će biti usklađen sa međunarodnim standardima. Radi bolje saradnje civilnog sektora sa organima državne uprave i njihove veće uključenosti u proces kreiranja i sprovođenja javnih politika, u narednom period neophodno je da Vlada utvrdi predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, dok je za procesa reforme javne uprave neophodno i utvrditi pripremljen predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru – navodi se u izvještaju.

Izvor: Dan

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA