Trećina đaka pije, ne zanima ih škola

Gotovo trećina crnogorskih učenika – 31,7 odsto, uzrasta od 13 do 18 godina, povremeno, redovno ili često konzumira alkoholna pića.

To su pokazali rezultati istraživanja “Zdravstvena kultura mladih i upotreba alkohola” koje su juče predstavili v. d. direktorice Zavoda za školstvo Irena Pavlović, savjetnik u toj instituciji Zoran Lalović i izvršna direktorica NVO Forum MNE Jelena Fuštić.

Istraživanje je sprovedeno među 7.524 đaka, od čega je skoro polovina u završnemi razredima osnovnih škola, a ostali su srednjoškolci.

Osim 31,7 koji su priznali da kontumiraju alkohol, 11 procenata đaka nije htjelo da odgovori na to pitanje, dok 57 odsto tvrdi da nikad nijesu probali alkoholna pića.

Da je alkohol ogroman problem i među starijim osnovcima i među srednjoškolskom populacijom, svjesni su i u Udruženju Roditelji.

Direktorica Kristina Mihailović kazala je da će Udruženje, već od idućeg mjeseca, “sprovoditi aktivnosti kako bi se upotreba alkohola kod mladih svela na minimum”.

“Alkohol je djeci, nažalost, vrlo dostupan i to na svakom koraku. Apsolutno se ne provjerava da li se poštuje zakon. Ne provjerava se jesu li maloljetnici, ni da li im se na osnovu toga zabranjuje upotreba alkohola. Slična situacija je i sa kafićima. Svuda su im dostupni alkoholni proizvodi, a iako inspekcije kontrolišu objekte, oni plate neku kaznu i nastavljaju sa daljim radom. Treba razmišljati i o njihovoj apsolutnoj blokadi, odnosno zatvaranju. Osim što krše zakon, njihova apsolutna je odgovornost da brinu o tome”, rekla je Mihailović, dodajući da brojke mladih koji piju alkoholna pića zabrinjavaju.

“Nažalost, regularna upotreba alkohola kod nas je društveno prihvatljiva. Trebalo bi da se zapitamo gdje griješimo. Sa te strane, pokušaćemo da utičemo na institucije sistema, ali i na same roditelje”, kazala je Mihailović.

Nezadovoljni sobom, nezainteresovani za školu

Savjetnik Lalović je, tokom predstavljanja rezultata istraživanja, kazao da je “neobično što su učenici koji redovno konzumiraju alkohol uvjereni da znaju njegove štetne posljedice”.

“Od ukupnog broja učenika koji konzumiraju alkohol, 67 posto vjeruje da dovoljno dobro ili čak odlično poznaje posljedice alkohola. Onih koji o tome znaju vrlo malo bilo je 5,9 odsto, onih koji prosječno poznaju posljedice bilo je 20 odsto…”, rekao je Lalović.

Istakao je da je u više analiziranih škola zapazio da postoje “dva tipa odjeljenja u kojima učenici konzumiraju alkohol”.

“Prvi tip su odjeljenja, a to su češći slučajevi, gdje jedan ili dva učenika koriste alkohol. Rjeđi tip su ona odjeljenja gdje 10 ili više učenika konzumira alkohol. Prvih je bilo 15 odsto, a drugih osam”, rekao je Lalović.

On je naglasio da čak 45 odsto ispitanika “ne ispoljava interesovanje za školske aktivnosti”.

“Nezainteresovanost ovih učenika za školu umanjuje mogućnosti ustanove da putem edukativnih programa utiče na stavove i ponašanje đaka”, rekao je Lalović.

Mentalno zdravlje učenika koji redovno konzumiraju alkohol, prema rezultatima istraživanja, nije dobro.

“Učenici koji često konzumiraju alkohol, doživljavaju neuspjeh. Imaju niži nivo tolerancije na frustraciju. Čak 29 posto njih iskazalo je čestu zabrinutost i anksioznost za svoju budućnost. Ovakvi učenici se teže oporavljaju i imaju probleme sa spavanjem. Generalno, manje su zadovoljni sobom”, objasnio je Lalović.

Od 100 prodavnica, 98 prodalo alkohol maloljetnoj osobi

Izvršna direktorica Foruma MNE Jelena Fuštić kazala je da je ta organizacija usmjerena ka ostvarivanju blagostanja mladih u Crnoj Gori.

“Pandemija nas je podsjetila da zdravlje mora biti u fokusu. Naglasila bih da zdravstvenu pismenost ne smijemo vezati za medicinsko znanje. Iako je obrazovni sistem česta adresa za odgovore na veliki broj problema, i dalje je sektor u koji se veoma malo ulaže. Mladim ljudima je potreban dobar sistem podrške, naročito kada govorimo o alkoholu. Naša dužnost je da ih zdravstveno opismenimo, kako bi znali sa kim mogu pričati o svojim problemima”, rekla je Fuštić.

Programska menadžerka te organizacije Anđelija Lučić kazala je da istraživanje ima dosta podataka koji mogu poslužiti za kreiranje zajedničkih akcija i inicijativa.

“U Crnoj Gori mladi rastu u okruženju u kojem je konzumacija alkohola prihvaćena. Lako im je dostupan, a mladi sa konzumacijom počinju u višim razredima osnovne škole. Od 100 analiziranih prodavnica, 98 je bez problema prodalo alkohol maloljetnicima. To je jako poražavajuća informacija”, rekla je Lučić.

Foto: Vijesti/Nikola Saveljić

NIKŠIĆ PROGNOZA